Tiskové zprávy

Czech Institute of Directors a Deloitte: Jak vést státní firmy profesionálně

CIoD a Deloitte sestavili metodické pokyny pro správu a řízení státem vlastněných společností dle OECD. Dokument OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owner Enterprises doporučuje, jak efektivně a profesionálně tyto společnosti řídit.

Praha, 5. října 2017 – Organizace Czech Institute of Directors (CIoD) a společnost Deloitte sestavily odborné české znění pokynů OECD pro řízení státem vlastněných firem. Jedná se o soubor pravidel, která mohou státu pomoci efektivněji hospodařit. Dokument vydala OECD v roce 2015, vznikal na základě zkušeností a připomínek členských států organizace. Nyní je dostupný i v českém jazyce. Jedná se o v pořadí sedmou jazykovou mutaci publikace.

„Počátkem tohoto roku se nám spolu s CIoD podařilo uvést do České republiky novou verzi Principů správy a řízení společností zemí G20/OECD jako nezpochybnitelný vzor a model na poli corporate governance. Principy tvoří základ doporučení v oblasti správy a řízení společností, který je pro státem vlastněné entity zásadním způsobem doplněn těmito Metodickými pokyny OECD, na které Principy odkazují,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal.

„Dokument v Česku vůbec poprvé ukazuje, jak efektivně a profesionálně řídit státem vlastněné společnosti. Měl by být návodem všem, kteří tvoří vlastnickou politiku, strategii či pokyny, jak státem vlastněné společnosti spravovat a řídit, a zároveň těm, kteří v složitých vlastnických strukturách takové firmy přímo řídí. Dodržování principů je dobrovolné, ale apelujeme na stát, aby je od svých společností vyžadoval,“ říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka neziskové společnosti CIoD.

CIoD a Deloitte se problematice corporate governance, tedy správě a řízení společností, věnují dlouhodobě. Snaží se přinášet odborný pohled na pravidla efektivního a profesionálního řízení firem fungující v západoevropských zemích. Nový dokument navazuje na dokument OECD Principy správy a řízení společností, které společnosti představily na začátku roku 2017.

„Pokyny nedávají konkrétní návod, ale vytyčují cíle. Těmi je efektivní fungování státních podniků, jejich transparentnost a profesionalizace státu jako vlastníka. Je potřeba, aby případná soutěž firem státního a soukromého sektoru byla spravedlivá a přínosná pro trh,“ dodává Spáčil.

Primární pravidla Metodických pokynů
  • Stát by měl nechat správní orgány státem vlastněných společností vykonávat své povinnosti a odpovědnosti a měl by respektovat jejich nezávislost. To vše pod podmínkou transparentního a odpovědného způsobu správy a řízení s vysokým stupněm profesionality a efektivity.
  • Zaměstnanci vlastnického subjektu nebo odborníci z jiných částí státní správy by měli být voleni do správních orgánů státem vlastněných společností pouze tehdy, pokud splňují úroveň kvalifikace požadovanou pro všechny členy správního orgánu a pokud nepůsobí jako prostředníci pro politické ovlivňování, které přesahuje vlastnickou funkci.

Česká verze dokumentu bude k dispozici ke stažení na stránkách www.ciod.cz. Můžete si o ni napsat také na adresu CIoD. Anglická verze je ke stažení na stránkách www.oecd.org.

O Czech Institute of Directors:

Czech Institute of directors již téměř 20 let působí v ČR na poli corporate governance a pomáhá firmám sebe řídit a spravovat – majitelům firem a akcionářům, aby věděli, komu firmu svěřit, komu ji nechat řídit a spravovat, ale také těm, kteří firmu každodenně řídí, odpovídají za vytváření zisků a mají právní, společenskou a osobní odpovědnost. Více informací najdete na www.ciod.cz.

Považujete tyto informace za užitečné?