null

Tiskové zprávy

Deloitte Green Frog Award 2017: Nejlepší zprávu o udržitelnosti v ČR má Škoda Auto

Praha, 22. listopadu 2017 – Vítězem letošního ročníku soutěže Deloitte o nejlepší zprávu o udržitelnosti Green Frog Award získala automobilka Škoda Auto. Na druhém místě jsou společně firmy IKEA Česká republika a Plzeňský Prazdroj. Vítěze vybrala nezávislá porota. Cílem soutěže je odměnit nejlepší zprávy v oblasti nefinančního reportingu.

Deloitte pořádá Green Frog Award od roku 2000. Vítěz národní soutěže automaticky postupuje do lednového regionálního kola, které porovná nefinanční reporty firem ve střední Evropě. V porotě národního kola letos usedli:

  • Lucie Mádlová (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s)
  • Pavel Vinkler (Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu)
  • Petr Lebeda (Ředitel analytického centra pro udržitelný rozvoj GLOPOLIS)

„Velmi nás těší, že je nefinanční výkaznictví v ČR rok od roku smysluplnější. Oceněné firmy jsou dobrým příkladem mimo jiné v tom, jak lze CSR úspěšně zapojit do strategie, cílů a vytváření hodnot společností. Do budoucna vidíme příležitost pro vznik integrovaného modelu výkaznictví. Podle našeho nejnovějšího průzkumu totiž 92 % investorů uvádí, že by měly být finanční a nefinanční údaje sloučeny do jedné integrované výroční zprávy,“ říká Lenka Neuvirtová, Sustainability Leader ve společnosti Deloitte. 

„Ocenění Green Frog si velmi vážíme, neboť důkladný reporting v oblasti udržitelnosti považujeme za důležitou a integrální součást politiky společnosti ŠKODA AUTO již od roku 2005. Udržitelnost tvoří jeden z pilířů naší Strategie 2025. Rád bych na tomto místě vyzdvihl práci všech našich zaměstnanců, kteří pracují na desítkách projektů v oblasti ochrany životního prostředí, v sociální oblasti i v oblasti governance. Také díky jejich práci, motivaci a nasazení jsme mohli ocenění Green Frog získat,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za řízení lidských zdrojů.

„Nárůst zájmu o soutěž a rostoucí kvalita firemních zpráv o udržitelnosti jsou dobrou zprávou pro Česko i mimo podnikatelskou sféru. Ukazují, že strategické cíle pro udržitelný rozvoj, schválené v dubnu vládou ČR a podporované neziskovými organizacemi, nejsou jen papírem do šuplíku – nacházejí svůj odraz ve změně přístupu k podnikání mezi lídry byznysu,“ dodává Petr Lebeda, ředitel Glopolis.

Více informací o soutěži Green Frog Award naleznete zde.

 

Podmínky soutěže Green Frog Award

Nefinanční zpráva by měla pokrývat alespoň jedno území středoevropského regionu a měla by být vypracována pro použití na lokálním trhu (trzích). Měly by se zaměřit na více než jednu problematiku v oblasti udržitelnosti. Reporty jsou hodnoceny podle následujících kategorií: Udržitelnost a strategické závazky, Závažnost, Obsah, Struktura a kreativita komunikace, Měřitelnost dopadu, Integrace finančních i nefinančních údajů.

Považujete tyto informace za užitečné?