Tiskové zprávy

Deloitte investuje 4 miliony EUR do nové blockchain laboratoře

Praha, 25. července 2016 – Společnost Deloitte zakládá v Dublinu laboratoř, která bude zajišťovat pro regiony Evropy, Středního východu a Afriky finanční služby v rámci technologie blockchain. Nově sestavený 50členný tým se zaměří na vývoj funkčních řešení a použitelnost tohoto konceptu v již existujících službách. V průběhu následujících tří let společnost do laboratoře investuje 4 miliony eur. Deloitte Česká republika bude mezinárodnímu týmu poskytovat odbornou podporu.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Věříme v potenciál technologie blockchain, která je schopna přeměnit oblast finančních služeb. Možnosti jejího využití jsou ohromné, bude ale potřeba ještě hodně času i energie, abychom ji dokázali důkladně prozkoumat a zjistit, jak ji co nejlépe využít pro vytvoření praktických aplikací. Proto vzniká v Dublinu nová laboratoř pro blockchain. Jsme přesvědčeni o tom, že vývojové centrum technologie blockchain sehraje významnou roli při vylepšování nabídky našich služeb,“ vysvětluje Jan Balatka, ředitel oddělení analytických a forenzních technologií Deloitte v ČR.

Cílem nové laboratoře Deloitte pro technologii blockchain je vytvořit řešení, které půjde začlenit do nabídky stávajících služeb poskytovaných klientům, zohlední úsporu provozních nákladů a najde nové způsoby, jak on-line služby nejen nabízet, ale také je levněji a bezpečněji provozovat.

Technologie blockchain má velký potenciál pro využití v komerční i nekomerční sféře, poptávka klientů po jejím používání se výrazně zvyšuje. Přínosy přitom nespočívají jen v urychlení plateb, převodů nebo zúčtování ve finanční sféře. Nově použité bezpečnostní

mechanismy přidávají další stupeň zabezpečení, digitální identity, pro uzavírání chytrých smluv nebo dokonce i pro Průmysl 4.0 (iniciativa na zvýšení automatizace výrobních systémů a jejich propojení přes komunikační sítě) či chytrá města (podnět na automatizaci fungování infrastruktury měst).

Díky našemu know-how budeme schopni významně ovlivnit další vývoj technologie blockchain. A přispět k tomu, aby se její využití posunulo o úroveň výš. Podařilo se nám sestavit tým nejlepších odborníků, který čerpá nejen z našich dosavadních zkušeností, ale i ze spolupráce s dalšími technologickými firmami v oboru,“ doplňuje Jan Balatka.

Na vzniklý potenciál a celosvětový trend reaguje i Deloitte Česká republika, která je zapojena do celosvětových iniciativ a přispívá do rozvoje technologie a jejího uplatnění.

„Otázky bezpečnosti kolem blockchain systémů získávají nový rozměr. Právě mechanismy distribuované důvěry použité v technologii zvyšují zabezpečení a otevírají nové možnosti i regulatorním orgánům,“ doplňuje Adrian Demeter, expert pokročilé bezpečnosti a ICT v Deloitte.

Celá tisková zpráva
Byl pro Vás tento článek přínosný?