Tiskové zprávy

Deloitte jmenuje sedm nových ředitelů

Praha, 27. září 2017 – Společnost Deloitte oznámila povýšení sedmi ředitelů z řad svých stávajících zaměstnanců. Jaroslav Beneš, Petr Neuschl, Jan Procházka a Antonín Weber povýšili v oddělení daní, Radovan Chalupka v oddělení finančního poradenství, Nikolay Chernomorskiy v oddělení Consultingu a Miroslav Zigáček v oddělení Audit & Assurance.

Jaroslav Beneš (40) působí v Praze v daňovém oddělení společnosti Deloitte od roku 2014. Přišel ze společnosti O2 Czech Republic (2012-2014), předtím strávil 14 let v oddělení poradenství Deloitte. Specializuje se na oblast technologií a inovací ve finančním řízení. Stojí za zrodem nástrojů jako je taxCube (automatizuje DPH přiznání a kontrolní hlášení) nebo Maják (prověřuje obchodní partnery, čímž firmy chrání před zatažením do podvodů na DPH).
Jaroslav získal titul Ing. na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Petr Neuschl (39) vede pobočku Deloitte v Hradci Králové, zároveň je ředitelem v týmu nepřímých daní společnosti Deloitte. Do firmy nastoupil před dvanácti lety po zkušenosti v PWC. Soustředí se především na klienty z výrobního a energetického sektoru, kterým poskytuje poradenství v oblasti uplatnění DPH a energetických daní, dále konzultace v souvislosti s podnikovými informačními systémy.
Petr absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je členem Komory daňových poradců České republiky.

Jan Procházka (34) působí v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal 14 let. Vede zde tým bankovnictví a financí. Nejčastěji se zaměřuje na projekty korporátní restrukturalizace a poradenství subjektům finančního trhu v oblasti regulatorních požadavků, zejména bankám, pojišťovnám a platebním institucím.
Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na Univerzitě v Pasově získal v roce 2009 titul LL.M.eur.

Antonín Weber (38) vede plzeňskou pobočku Deloitte a tým R&D and Government Incentives, který se primárně zaměřuje na služby v oblasti dotaci a daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Do firmy přišel v roce 2007 z agentury CzechInvest. Jeho tým analyzuje investiční plány společností s ohledem na možnosti využití veřejné podpory a zpracovává a dále administruje žádosti o dotace zejména v oblasti IT, životního prostředí, infrastruktury a výzkumu, vývoje a inovací. Současně se věnuje daňovým odpočtům na výzkum a vývoj zejména v oblasti výrobních společností.
Antonín je soudní znalec v oblasti posuzování činností výzkumu a vývoje pro jejich uplatnění v dotacích či daňových odpočtech. Na Ostravské univerzitě vystudoval Přírodovědeckou fakultu.

Radovan Chalupka (37) působí v Praze v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte od roku 2007. Zaměřuje se na klienty z odvětví energetiky, výroby, zdravotnictví, finančních služeb, obchodu a technologií, kterým poskytuje poradenství v oblasti oceňování, finančního modelování a soudních sporů.
Radovan získal doktorský titul z ekonomické teorie na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem profesní asociace American Society of Appraisers.

Nik Chernomorskiy (32) vede oddělení řizení rizik pro Českou republiku a zároveň středoevropský tým pro regulatoriku. Do Deloitte přišel v roce 2013 se zkušenostmi ze společnosti McKinsey, Komerční banky a statní správy. Podporuje klienty z různých odvětví, jako jsou finanční služby, telekomunikace a obchod. Pomáhá jim vyrovnat se s novými regulacemi zejména využitím technologických řešení a organizačních změn. Dále se aktivně věnuje kybernetické bezpečnosti a ochraně dat, v současné době především problematice ochrany osobních údajů.
Nik absolvoval dva magisterské programy, první v oboru Aplikované kosmonautiky a druhý v oboru Aplikované informatiky se zaměřením na informační bezpečnost.

Miroslav Zigáček (37) působí v brněnské pobočce Deloitte v oddělení Audit & Assurance od roku 2004. Zaměřuje se na klienty z odvětví výroby, stavebnictví, obchodu a zemědělství. Kromě auditorských služeb má na starosti vedení odborné skupiny, zajišťující publikační činnost, metodický servis, veřejné semináře a školení, dále pak poradenství v oblasti vedení účetnictví, české účetní legislativy a reportingu včetně projektů s přesahem do mezinárodních standardů IFRS.
Miroslav absolvoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze. Je statutárním auditorem registrovaným Komorou auditorů České republiky (KAČR) a členem profesních asociací ACCA a ICAEW.

Považujete tyto informace za užitečné?