Tiskové zprávy

Deloitte Real a Develop index

Ceny nemovitostí rostou už 7 čtvrtletí v řadě. Od počátku roku 2015 vzrostla průměrná cena 60metrového bytu o 450 tisíc Kč.

Praha, 15. prosince 2016 – Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během třetího čtvrtletí 2016, tentokrát o 2,7 % na 46 200 Kč/m2. V polovině krajů ceny rostly a v polovině krajů ceny mírně korigovaly skokový růst z předcházejícího čtvrtletí. Nejdražší byly jako už tradičně byty v Praze (nárůst na 61 500 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem, kde došlo k mírnému poklesu na 10 700 Kč/m2. Vyplývá to ze společné analýzy společnosti Deloitte a portálu CenovaMapa.org, který zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí a stejně tak i nabídkových cen, za které se nabízejí nově stavěné byty v developerských projektech.

  • Celkem se za třetí čtvrtletí roku 2016 prodalo v Praze a krajských městech více než 6 000 bytů za 17,7 miliardy Kč.
  • Od počátku roku 2015 vzrostla průměrná cena 60 metrového bytu o 450 tisíc Kč. U nových bytů v Praze téměř o 1 milion.
  • Trend růstu cen všech typů bytů umocňuje stále nízká nabídka nových bytů, a to zejména v Praze, kde průměrné nabídkové ceny volných nových bytů, v říjnu překročily hranici 80 000 Kč/m2. 

Kontakt pro média:
Eva Usai Blumental
Ředitelka Brand & PR
Deloitte ČR
+420 603 458 331
eblumental@deloittece.com

„Ačkoli se čtvrtletní tempo růstu cen nemovitostí proti druhému čtvrtletí mírně snížilo, jeho dynamika je stále vysoká a díky vývoji cen nabídek nemůžeme v nejbližších měsících očekávat rychlou změnu tohoto trendu,“ říká Milan Roček, jednatel portálu CenovaMapa.org, který dlouhodobě sleduje vývoj skutečných prodejních cen nemovitostí i nabídkových cen nových bytů.

Celkově se od počátku roku 2015 prodejní ceny ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšily podle údajů Deloitte real indexu o 21 %. Průměrná cena bytu prodaného ve 3. čtvrtletí 2016 ve všech krajských městech včetně Prahy dosáhla 46 200 Kč/m2. Nejdražší byty byly v developerských projektech, kde v průměru m2 vyšel na 57 600 Kč, naopak nejlevnější v panelových domech (35 900 Kč/m2).

„Ceny různých typů bytů ale rostly různým tempem, například u panelových domů to i v posledním čtvrtletí bylo mnohem rychleji než u novostaveb. Konkrétně u panelových domů o 5,6 %, zatímco u těch nových pouze o 0,9 %,“ doplňuje Miroslav Linhart, ředitel v oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.

Počet prodejních transakcí se přitom v posledních třech letech příliš neměnil. Od počátku roku 2014 se každé čtvrtletí prodalo v největších českých městech přibližně 6 až 8 tisíc bytů. „Počet uzavřených prodejů s byty mírně klesá. Podle množství kupních smluv, které zapsal katastr nemovitostí za první tři čtvrtletí, to letos bude přibližně o 10 až 15 % obchodů méně než v loňském roce,“ říká Petr Hána, manažer v oddělení nemovitostí společnosti Deloitte. A doplňuje: „Polovina obchodů se dlouhodobě odehrává v Praze, kde jsou i nejvyšší ceny. I co do objemu kupních cen uskutečněných prodejů v krajských městech vede ve třetím čtvrtletí Praha s podílem 64 % a objemem prodejů 11,3 miliardy Kč.

 

Vývoj prodejních cen, které jsou sjednány v kupních smlouvách, umocňuje i vývoj nabídkových cen v novostavbách, zejména v Praze. Tyto ceny sleduje portál CenovaMapa.org u novostaveb bytových projektů, které jsou aktuálně na trhu, souběžně se skutečnými prodejními cenami, a vyhodnocuje je v podobě Develop indexu. V Praze tak dle Deloitte develop indexu vrostla průměrná nabídková cena nových bytů od počátku roku 2015 o 25 %.

„Na pražský trh přichází měsíčně stále méně nových bytů, než je aktuální poptávka. To je jeden ze základních faktorů, které tlačí nabídkové ceny vzhůru. Od počátku roku 2016 bylo na trh v Praze dáno měsíčně v průměru 510 nových bytů, ale prodáno bylo v průměru 630 bytů,“ podotýká František Brož, analytik portálu CenovaMapa.org. „Celý trh je tak dlouhodobě vyprodán téměř z 75 % a nové nabídky nestačí uspokojovat poptávku. Tuto skutečnost potvrzuje i ředitel Asociace developerů, Tomáš Kadeřábek, který k tomu dodává: „Tento stav trvá již více než rok, roste poptávka a současně klesá nabídka a to má zjevně největší podíl na současném růstu nabídkových cen nových bytů jak v Praze, tak i v ostatních velkých městech.“

O Deloitte real indexu

Deloitte real index na základě dat portálu CenovaMapa.org udává procentní změnu průměrné ceny realizovaných prodejů bytů proti předchozímu období v krajských městech v ČR. Obsahuje cenu za m2 ve sledovaném čtvrtletí. Unikátnost Deloitte real indexu spočívá v tom, že údaje se týkají prodejů bytů zapsaných v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv. Odráží proto skutečné ceny, za něž se byty prodaly. Více informací najdete na www.deloitte.com/cz/real-index.

 

O Deloitte develop indexu

Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a z ceníků developerských projektů, které sleduje portál CenovaMapa.org. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období. Více informací najdete na www.deloitte.com/cz/develop-index.

Portál CenovaMapa.org zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí a stejně tak i informace o nabídkových cenách, za které se nabízejí nově stavěné byty v developerských projektech. 

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?