Tiskové zprávy

Češi budou letos na odvod daní pracovat 174 dní, den daňové svobody bude 23. června

Praha, 22. ledna 2019 – Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 174 dní, tedy o jeden den méně než loni. Den daňové svobody připadne na 23. června 2019. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V roce 2019 by měla celková daňová zátěž v české ekonomice mírně klesnout. Pomohlo tomu přeřazení vybraných služeb a zboží ze základní sazby DPH do první či druhé snížené sazby DPH. Jedná se například o vodné, stočné, stravovací služby, opravy jízdních kol či kadeřnické a holičské služby. Měnila se také celá řada parametrů daně z příjmu fyzických osob. V rámci spotřebních daní bylo nově zavedeno zdanění zahřívaných tabákových výrobků,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. „Dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá a již nyní podle data dne daňové svobody patříme do horní poloviny zemí EU podle výše celkové daňové zátěže.“

Daně v praxi: nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

Ačkoli celková daňová zátěž mírně klesá, poplatníci a plátci pociťují dlouhodobě nárůst daňové agendy. Podnikatelé nad plněním svých daňových povinností stráví poměrně hodně času, a to i proto, že v řadě případů nevysvětlují pouze nesprávnosti, které sami uvedli ve svých hlášeních, ale objasňují nesprávně uvedené údaje svých obchodních partnerů.

Dříve se finanční úřady zaměřovaly na jednotlivosti. V poslední době posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka/plátce na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení a dalších informačních zdrojů. To klade větší nároky na správné nastavení systémů i schopnosti, znalosti a pravidelné proškolení zaměstnanců daňových poplatníků.

„Pro prokázání správnosti vykázané daně již dlouho nepatří pouze správně vedené účetnictví a dokládající účetní doklady. Poplatník/plátce je v řadě případů povinen své tvrzení prokázat, a archivuje proto velké množství nejrůznější dokumentace související s jeho činností. Vzhledem ke komplikovanosti a provázanosti všech systémů je každá, ač na první pohled malá změna v legislativě, pro velké společnosti nákladná,” říká Radka Mašková, ředitelka v oddělení daní Deloitte.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočty za předchozí roky jsou vždy aktualizovány při revizi dat statistických úřadů použitých při výpočtu.

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, a den daňové svobody:

Země Počet dnů Den daňové svobody
Rumunsko 114 24.4.
Bulharsko 121 1.5.
Litva 129 9.5.
Lotyšsko 144 24.5.
Estonsko 145 25.5.
Kypr 145 25.5.
Velká Británie 148 28.5.
Malta 150 30.5.
Polsko 151 31.5.
Španělsko 152 1.6.
Slovensko 153 2.6.
Irsko 154 3.6.
Norsko 164 13.6.
Portugalsko 166 15.6.
Nizozemsko 168 17.6.
Slovinsko 170 19.6.
Německo 173 22.6.
Česká republika 174 23.6.
Maďarsko 182 1.7.
Řecko 183 2.7.
Itálie 185 4.7.
Rakousko 188 7.7.
Finsko 190 9.7.
Švédsko 192 11.7.
Dánsko 201 20.7.
Belgie 206 25.7.
Francie 209 28.7.

Zdroj: Deloitte, výpočet leden 2019

Považujete tyto informace za užitečné?