Tiskové zprávy

Deloitte: Češi budou na odvod daní pracovat 168 dní, den daňové svobody letos připadne na 17. června

Praha, 7. února 2017 – Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 168 dní, tedy stejně jako loni. Podle společnosti Deloitte připadne den daňové svobody na 17. června 2017. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Nizozemci, Portugalci a Němci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Belgii a Lucembursku, naopak nejméně v Bulharsku a Rumunsku.

„Daňový systém se v letošním roce výrazněji nezměnil. Sazby daní zůstaly pro rok 2017 beze změny. Z dílčích úprav ovlivní objem vybraných daní, respektive celkovou daňovou zátěž, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě, na třetí a na další, a zvýšení slevy za umístění dítěte ve školce (tzv. školkovné),” vysvětluje David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. A doplňuje: “V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy došlo také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí.

Proti loňskému roku se zvýšil také limit slevy na dani za umístění dítěte v mateřské škole nebo v obdobném zařízení. Podle společnosti Deloitte je z pohledu celkového inkasa daní nejvýznamnější změnou letošního roku rozšíření elektronické evidence tržeb. “Toto opatření by mělo kompenzovat vliv výše uvedených parametrů daňového systému a datum dne daňové svobody by tak mělo zůstat stejné jako loni,” říká David Marek.

Celá tisková zpráva

Daně v praxi: Nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

„Z každodenní praxe, různých průzkumů a školení vnímáme, že poplatníci a plátci pociťují nárůst daňové agendy související s novými povinnostmi – ať již z titulu zavedení kontrolního hlášení v loňském roce nebo přípravy na elektronickou evidenci tržeb. Došlo také v řadě případů ke změně v přístupu finančních úřadů při vyhodnocování údajů a následně k průběhu daňových kontrol. Zatímco dříve se zaměřovaly na jednotlivosti, v poslední době posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka na základě důkladnější analýzy dat z přiznání,” připomíná Radka Mašková, ředitelka daňového oddělení v Deloitte.

I když je český daňový systém obecně stejný, jako v ostatních zemích EU, určitá nejistota mezi daňovými poplatníky trvá, a to díky častým změnám daňových zákonů.

“Zákony jsou totiž často schvalovány na poslední chvíli, a pak již není čas zamyslet se nad praktickými dopady jednotlivých změn. V nadcházejících letech navíc bude třeba zohlednit v české daňové legislativě různá další opatření přijatá státy v rámci boje proti daňovým únikům (tzv. projekt BEPS). V oblasti mezinárodního zdanění tak očekáváme významné změny, na které se budou muset daňoví poplatníci dobře připravit,“ dodává Radka Mašková.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.

Považujete tyto informace za užitečné?