Tiskové zprávy

Dominik Hrodek nově vede marketing Deloitte Legal

Praha, 15. listopadu 2016 – Za marketingové aktivity advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal je od začátku listopadu 2016 z pozice Chief Marketing Officer zodpovědný Dominik Hrodek. Jeho hlavním úkolem bude posilovat a strategicky směřovat značku Deloitte Legal, působící v rámci celosvětové sítě Deloitte, a upevnit její pozici leadera na poli českých advokátních kanceláří.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Naše advokátní kancelář se v posledních měsících významně rozrůstá. S tím jak rosteme a rozšiřujeme portfolio našich služeb, chceme i více strategicky přistupovat k budování naší značky. Proto jsme se rozhodli posílit náš tým ozkušeného marketingového člověka, který se bude strategicky podílet na směřování naší kanceláře a řídit komplexní marketingové aktivity,“ uvedl Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Dominik má více než 15 let zkušeností v oblasti médií i reklamní a marketingové komunikace, v posledních letech působil ve vedení a strategickém týmu komunikačních agentur Dark Side či OgilvyOne.

„V dnešní době hraje velkou roli nejen nabídka velice kvalitních a specializovaných služeb, ale také jejich marketing a mediální komunikace. Právní oblast má celou řadu specifik, které jsou pro mne zajímavou výzvou. Prvním úkolem mé mise je komunikovat fakt, že Deloitte poskytuje kvalitní právní služby s možností mnoha přidaných hodnot,“ dodává Dominik Hrodek.

Jako člen prezídia Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace a ředitel Českého institutu reklamní a marketingové komunikace se podílel na rozvoji českého reklamního trhu a marketingového vzdělávání. Aktivní je také v přednáškové a publikační činnosti, pravidelně je zván do reklamních a mediálních porot a odborných komisí. Dominik Hrodek je duchovním otcem datově žurnalistického projektu Česko v datech, jehož se účastní i Deloitte. Působí jako příležitostný kurátor kulturních akcí a výstav, přednáší marketingovou komunikaci na VOŠ Scholastika.
 

Celá tisková zpráva
Byl pro Vás tento článek přínosný?