Tiskové zprávy

Evropský fotbal: výnosy „velké pětky“ ligových soutěží překonaly hranici 13 miliard EUR

Přehled fotbalových financí společnosti Deloitte

Dohody o vysílacích právech podporují růst evropského fotbalu. Výnosy evropského fotbalového trhu dosáhly v sezoně 2015/16 téměř 25 miliard EUR podle Přehledu fotbalových financí společnosti Deloitte (Deloitte Annual Review of Football Finance). V pořadí 26. studie poukazuje na růst výnosů z vysílání u pětice nejvýznamnějších ligových soutěží v Evropě. Nové smlouvy na vysílací práva, které vstoupily v platnost v sezoně 2016/17, dále posílí růst výnosů v nadcházejících sezonách.

Londýn/Praha, 12. července 2017 – Kombinované výnosy „velké pětky“ evropských fotbalových ligových soutěží (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League a Serie A) překračují hranici 13,4 miliard EUR. Za poslední desetiletí se více než zdvojnásobily, uvádí 26. vydání Přehledu fotbalových financí vypracovaného oddělením pro sport ve společnosti Deloitte.

Nové smlouvy na vysílací práva uzavřené v Německu, Itálii a ve Španělsku spolu se zahájením nového cyklu vysílacích práv v rámci Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) podpořily celkový růst výnosů v pětici nejvýdělečnějších evropských lig o 1,4 miliard EUR (12% růst). Evropský fotbalový trh nyní dosahuje celkové výše 24,6 miliard EUR, což je 13% růst oproti sezoně 2014/15.

Stáhnout PDF

„Výnosy z přenosů utkání i nadále poskytují finanční základnu, pomocí níž jsou přední evropské fotbalové kluby schopny investovat rekordní sumy do nových talentů i do zařízení. Výnosy všech evropských fotbalových lig z „velké pětky“ zaznamenaly v sezoně 2015/16 nárůst,“ říká Dan Jones, Partner oddělení pro sport společnosti Deloitte.

„Výnosy z přenosů utkání představovaly v sezoně 2015/16 téměř polovinu celkových výnosů pěti nevýdělečnějších evropských fotbalových lig. Nové smlouvy vyšší hodnoty uzavřené v Anglii, Francii a ve Španělsku pro sezonu 2016/17 a v Německu pro sezonu 2017/18 růst výnosů dále podpoří.“

Z hlediska výnosů si prvenství suverénně drží kluby anglické Premier League, jejichž kombinované výnosy dosáhly v roce 2015/2016 4,9 miliard EUR (nárůst ze 4,4 miliard EUR v sezoně 2014/15). Díky novým smlouvám na vysílací práva, které vstoupily v platnost v sezoně 2016/17, si Premier League udrží své dominantní postavení před ostatními evropskými fotbalovými ligami i v budoucích vydáních Přehledu fotbalových financí.

Díky kombinovaným výnosům ve výši 2,7 miliard EUR kluby německé Bundesligy obhájily pozici druhé nejvýnosnější fotbalové ligy v Evropě, přičemž k celkovému růstu výnosů ve výši 320 milionů EUR (13 %) významně přispěl i nový cyklus práv na mezinárodní přenosy.

Výnosy nejvyšší fotbalové ligy ve Španělsku, La Ligy, se vyšplhaly na 2,4 miliard EUR, což představuje 19% nárůst (384 milionů EUR) oproti sezoně 2014/15. K tomuto vývoji došlo především na základě nového modelu prodeje sdílených vysílacích práv. Po jednoleté přechodové dohodě platné pro sezonu 2015/16 uzavřela La Liga novou tříletou dohodu platnou od sezony 2016/17, díky níž by La Liga v příštím vydání Přehledu fotbalových financí mohla vystřídat (třebaže pouze krátce) německou Bundesligu na pozici druhé nejvýnosnější fotbalové ligové soutěže.

Výnosy fotbalových klubů ze Serie A zaznamenaly nárůst o 7 % na 1,9 miliard EUR, díky rozšířeným a lepším dohodám týkajícím se mediálních práv, zvýšené distribuci prostředků ze strany UEFA pro kluby účastnící se soutěží UEFA či 12% růstu výnosů z reklamy.

Kluby ve francouzské Ligue 1 vykázaly v sezoně 2015/16 růst výnosů o 5 % na 1,5 miliardy EUR, přičemž přibližně 60 % celkového růstu výnosů v této divizi zajistil klub Paris Saint-Germain, domácí trojnásobný vítěz již druhou sezonu v řadě.

Celkové náklady na mzdy v rámci pětice nejvýdělečnějších fotbalových lig v Evropě vzrostly v sezoně 2015/16 celkem o 10 % na 8,2 miliardy EUR. Tento fakt byl však zastíněn růstem výnosů, kdy se poměr průměrných mezd k výnosům snížil z 62 % na 61 %. U čtyř fotbalových lig z „velké pětky“ poměr mezd k výnosům nepřekročil hranici 70 %, přičemž poměr 49 % uvedený německou Bundesligou byl pouze třetím případem za posledních deset let, kdy jedna z „velké pětky“ fotbalových lig vynaložila na mzdy méně než polovinu svých výnosů. Všechny tři případy byly zaznamenány právě německou Bundesligou.

Kluby Premier League generovaly v sezoně 2015/16 vyšší provozní zisk (jenž nezahrnuje položky, jako jsou přestupy fotbalových hráčů a amortizace) než jakákoliv jiná fotbalová liga na světě (683 milionů EUR). Kombinovaný provozní zisk ve výši téměř 400 milionů EUR zajistil klubům La Ligy náskok před Bundesligou (284 milionů EUR), jakož i pozici druhé nejvýnosnější fotbalové ligy. Kluby v Itálii a Francii vykázaly kombinované provozní ztráty (38 milionů EUR v případě italských klubů a 98 milionů EUR u francouzských klubů), třebaže v případě Itálie došlo k výraznému snížení ztráty oproti sezoně 2014/15.

„Vzhledem k tomu, že všechny evropské ligy „velké pětky“ si zajistily významný nárůst výnosů plynoucích z nových dohod o vysílacích právech platných po sezoně 2015/16, kluby usilují o vyšší výkonnost a neváhají zvyšovat své výdaje na přestupy hráčů a mzdy během poslední sezony cyklu vysílacích práv díky očekávání dalšího významného růstu výnosů,“ dodává Adam Bull, Senior Consultant v oddělení pro sport společnosti Deloitte.

Další klíčové poznatky 26. Přehledu fotbalových financí:
  • Výnosy z vysílání fotbalových zápasů vzrostly v sezoně 2014/15 o 14 % (0,8 miliardy EUR) na celkových 6,6 miliardy EUR v rámci pětice nejvýnosnějších fotbalových lig v Evropě, což představuje 49 % celkových výnosů.
  • Výnosy ze sponzoringu a ostatní výnosy z reklamy se vyšplhaly na 4,6 miliardy EUR (10% nárůst oproti sezoně 2014/15) a zaujímají 34 % celkových výnosů.
  • Výnosy ve dnech zápasů vzrostly o 6 % a představují 17 % celkových výnosů, tj. 2,2 miliardy EUR.
  • V sezoně 2015/16 kluby evropské fotbalové „velké pětky“ vynaložily na mzdy v průměru pouze 57 % celkového růstu výnosů (oproti 90 % v předchozím roce).
  • Tříletý cyklus vysílacích práv započatý v sezoně 2015/16 vedl k významnému zvýšení distribuce prostředků UEFA pro členské kluby. Díky tomu k nejvýraznějšímu nárůstu výnosů (mimo „velkou pětku“) došlo u klubů Ligy mistrů UEFA či Evropské ligy.

Poznámky pro editory:

Směnný kurz
Směnný kurz pro převod eur a britských liber byl použit průměrný směnný kurz za finanční rok končící 30. června 2016 (1 GBP = 1,34 EUR).

Mzdové náklady
Mzdové náklady se vztahují na všechny zaměstnance (včetně hráčů, technických a administrativních zaměstnanců) a zahrnují mzdy, platy, poplatky za přestupy hráčů, bonusy, platby při ukončení smlouvy, příspěvky do systému sociálního zabezpečení a další náklady na zaměstnanecké benefity.

Oddělení sportovních financí společnosti Deloitte
Během posledních 25 let se společnost Deloitte velmi aktivně zaměřuje na podnikání v oblasti sportu. Obchodní skupina společnosti Deloitte pro sport nabízí odborné služby z řady odvětví, přičemž její odborníci mají dostatečné dovednosti, aby mohli přidat podnikání v oblasti sportu významnou hodnotu. Provádíme benchmarking či posouzení strategie obchodní činnosti, zabýváme se provozním obratem, strategiemi pro zvýšení výnosů nebo plány rozvoje stadionů/sportovišť, provádíme obchodní plánování, analýzy trhu a poptávky, akvizice, due diligence, znalecké posudky, audity nebo daňové plánování. Při těchto činnostech spolupracujeme s větším počtem klubů, ligových soutěží, řídicích orgánů, developerů v oblasti výstavby stadionů, organizátorů akcí, obchodních partnerů, finančníků a investorů než jakýkoli jiný poradce.

Bližší informace o našich službách naleznete na internetové adrese www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup.

Český komentář k Přehledu fotbalových financí

Pokud není uvedeno jinak, komentáře se vztahují k sezóně 2015/2016

Michal Melč, Deloitte: V porovnání s Premier League vydělává nejvyšší česká fotbalová liga šedesátkrát méně.

Příjmy českých klubů
„Celkové příjmy všech klubů v nejvyšší české fotbalové lize činily cca 79 mil eur, to ale nedosahuje ani na příjmově nejslabší klub Premier League AFC Bournemouth, který vykázal příjmy ve výši 88 mil eur. V porovnání s Premier League vydělává nejvyšší česká fotbalová liga šedesátkrát méně. Příjmy českých klubů ale stoupají několik let v řadě a pozitivní vývoj očekáváme i nadále. Podstatnou roli zde hraje účast v evropských pohárech, kde se díky vyššímu koeficientu objevují české kluby stále častěji. Ukazuje to i příklad sezóny 2016/2017, kdy do evropských soutěží postoupilo celkem 5 týmů,“ říká Michal Melč, senior manažer v oddělení auditu a specialista na sportovní problematiku společnosti Deloitte.

Návštěvnost
„Průměrná návštěvnost nejvyšší české fotbalové ligy je 5 147 diváků na zápas. S Premier League, na kterou chodí v průměru sedmkrát více fanoušků, se tedy nemůžeme srovnávat. Návštěvností se řadíme spíše k anglické League 2,“ říká Michal Melč.

„Fotbal se ve Velké Británii obecně těší mnohem vyšší popularitě. Při utkáních nejvyšší české fotbalové ligy se obsazenost stadionu pohybuje, podobně jako v anglické League 1, okolo 50 %, zatímco průměrná obsazenost při zápasech Premier League dosahuje až 96 %,“ dodává Melč.

Doporučení
„Aby nejvyšší česká fotbalová liga získala další fanoušky a její atraktivita pro sponzory a obchodní partnery stoupala, mohla by se inspirovat například prestižní anglickou Premier League nebo německou Bundesligou. Ty jsou charakteristické specifickou prací a komunikací s fanoušky, vyšší kvalitou nabízených služeb, bezpečností na stadionech a samozřejmě atraktivnějším fotbalem,“ dodává Melč.

Považujete tyto informace za užitečné?