Tiskové zprávy

Firmy podceňují riziko zatažení do podvodu na DPH.

Průběžnou prevenci řeší méně než polovina z nich

Praha, 7. prosince 2016 – Až 70 % společností nepovažuje riziko nevědomého zatažení do podvodu na DPH za reálné. Z toho pak vyplývá i absence opatření, která by tato rizika odhalila a snížila jejich dopady. Z průzkumu společnosti Deloitte mezi 177 firmami vyplynulo, že pouze 44 % z nich prověřuje obchodní partnery s každou objednávkou, nebo alespoň jednou za půl roku. Zatažení do podvodu je přitom stále častější hrozbou, počet nespolehlivých plátců v registru se jen za posledních 12 měsíců zvýšil o 73 %.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Podceňování možného zapojení přímých obchodních partnerů nebo subdodavatelů do podvodu na DPH vede k tomu, že plátci daně často problém zjistí a řeší až během daňové kontroly. Pak už ale jen obtížně prokazují, že si kdysi v minulosti počínali přiměřeně opatrně,“ připomíná Jiřina Procházková, advokátka z Ambruz & Dark Deloitte Legal. „Už dávno neplatí, že podnikatel zodpovídá jen za své vlastní daňové povinnosti. Aktivita finanční správy zaměřená na potírání daňových podvodů jej činí do jisté míry odpovědným i za chování jeho obchodních partnerů,“ upozorňuje Radka Mašková, ředitelka v oddělení nepřímých daní ve společnosti Deloitte.

Průzkum Deloitte: Podceňování rizik, nepřesnosti při kontrole

Zkušenosti z daňových kontrol potvrzují, že nejlepší obranou před nevědomým zatažením do daňového podvodu je včasná a účinná prevence.

Průzkum společnosti Deloitte ale ukázal, že v tomto směru společnosti příliš obezřetné nejsou. Průběžně s každou objednávkou, nebo alespoň jednou za půl roku, totiž své obchodní partnery prověřuje pouze 44 % firem, přičemž 38 % z nich tak činí jen před zahájením spolupráce, nikoliv tedy pravidelně a opakovaně v průběhu spolupráce.

„Nadpoloviční většina těchto společností však spolehlivost obchodního partnera ověřuje pouze manuálním vyhledáváním. Riziko nepřesností a nedůslednosti vyvolané selháním lidského faktoru tak významně snižuje účinnost a spolehlivost přijatých opatření,“ vysvětluje Petr Čapoun ze společnosti Deloitte.

Celá tisková zpráva

Počet nespolehlivých plátců stále roste

Nespolehlivých plátců je v současnosti téměř 6,5 tisíce, přičemž 73 % z nich bylo zapsáno v uplynulých 12 měsících.

V průzkumu přitom 87 % respondentů uvedlo, že nejčastěji prověřují své obchodní partnery právě v registru nespolehlivých plátců, dále kontrolují platnost DIČ prostřednictvím systému VIES (63 %). Informace z obchodního rejstříku pak čerpá 59 % respondentů, ale potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a dalším institucím vyžaduje od svých obchodních partnerů pouze 6 % firem.

„Společnosti by neměly podceňovat riziko nevědomého zatažení do daňového podvodu a více se zaměřit na prevenci. Jakmile se dodavatel objeví na seznamu nespolehlivých plátců, případně vzniknou jiné nesrovnalosti často unikátní pro daný obor podnikání, je rozhodně vhodné a nutné na to adekvátně reagovat. Jednou z možností může být zajištění daně, nebo v krajním případě neuzavření obchodu. Záleží ale vždy na konkrétních okolnostech dané situace.,“ připomíná Radka Mašková.

O průzkumu

Průzkum „Řízení rizika zatažení do podvodu na DPH“ probíhal mezi 177 zástupci firem a zjišťoval, jaké preventivní kroky společnosti v této oblasti provádějí, zda počítají s možnými riziky a jak se proti nim brání. Nejvíce společností bylo z oblasti výroby, maloobchodu/velkoobchodu a finančních služeb, přičemž 37 % z nich aktuálně spolupracuje s 300 až 1000 obchodními partnery, 21 % s více než tisícem partnerů.

Byl pro Vás tento článek přínosný?