Tiskové zprávy

Podíl žen ve vedení stoupl jen mírně, Česká republika zaostává za evropským průměrem

Women in the boardroom: A global perspective

Praha, 8. srpna 2017 – Ženy jsou v orgánech společností zastoupeny stále jen v malé míře. Jejich množství celosvětově vzrostlo o tři procentní body na celkem 15 %, předsednické funkce ale zastávají z 96 % muži. Ukazuje to páté vydání reportu Ženy ve vedení (Women in the Boardroom), který mapuje situaci v 64 zemích světa včetně České republiky. Ta zůstává s 9% zastoupením žen ve vedení za globálním i evropským průměrem (23 %).

Ženy ve vedení (Women in the Boardroom)

„V České republice neexistuje právní regulace, která by tuto problematiku upravovala, přesto u nás podíl žen ve vedení v posledních letech vzrostl,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal. „Otázkou je, zda je regulace řešením a měla by reálný dopad. Zavedení kvót u nás nemá příliš podporu, návrh směrnice Evropského parlamentu zavádějící 40% podíl žen ve vedení by se u nás týkal jen několika málo společností a navíc stále není jasné, zda bude schválen,“ dodává Spáčil.

Studie se poprvé zaměřila také na spojitost mezi vedením společností a její vnitřní rozmanitostí. Z průzkumu jasně vyplývá, že ve společnostech, kde velí žena, je podíl žen v orgánech společnosti téměř dvojnásobně vyšší (28,5 %), než je tomu v případě, kdy je šéfem muž (15,5 %).

„Vyrovnat síly obou pohlaví na poli práce může být velmi prospěšné, pokud usilujeme o efektivní řízení a ekonomický růst,“ říká Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka společnosti Deloitte. „V Deloitte se dlouhodobě snažíme nastavit přirozeně vyvážené prostředí, proto dbáme nejen o rozmanitost z hlediska genderové rovnosti, ale hlavně o rozmanitost z hlediska rovnoměrného zastoupení různých, často opomíjených společenských skupin,“ dodává Rogerová.

Evropskému žebříčku vládne Norsko, kde v orgánech působí 42 % žen. Velká Británie má žen ve vedení o polovinu méně (20 %), ale stále více než Spojené státy, které se od roku 2015 posunuly pouze o dva procentní body na průměrně 14 % žen ve vedení. Česká republika se s 9 % blíží spíše průměru asijských zemí (8 %), který je v porovnání se zbytkem světa nejnižší.

Z hlediska jednotlivých sektorů v Evropě jsou čísla téměř vyrovnaná, nejvíce žen v orgánech společností působí ve spotřebitelském sektoru (25 %), následuje sektor FSI (24 %) a biofarmaceutický průmysl a péče o zdraví (23 %).

Považujete tyto informace za užitečné?