Tiskové zprávy

Pražský trh s novými byty se blíží kritické vyprodanosti, ceny stále rostou

Deloitte develop index

Deloitte Develop Index: Cena za m2 v Praze poprvé překonala hranici 90 tisíc. Nových bytů je na trhu nejméně za poslední 4 roky. Nabídku tvoří hlavně menší, ale dražší projekty v centru města

Praha, 19. června 2017 – Úroveň vyprodanosti nových bytů v hlavním městě nadále roste, a to i přesto, že doposud byly jarní měsíce pro developery hlavní sezónou. Zatímco dříve se v tomto období prodávalo nejvíce bytů, letos je to nejméně za poslední roky. Snižuje se navíc množství nově nabízených bytů, které by byly k dispozici v dohledné době.

„Dlouhodobě je zjevné, že problém na pražském rezidenčním trhu je na straně malé nabídky, nikoli vysoké poptávky. I poptávka totiž meziročně klesla o téměř 20 % oproti stejnému období roku 2016, přesto ani pokles poptávky nedokáže vyrovnat významnější pokles nabídky,“ připomíná Petr Hána, manažer v oddělení nemovitostí v Deloitte.

Nevyhnutelným důsledkem je tak další růst nabídkových cen volných bytů, který přetrvává díky třem hlavním důvodům.

  • Nové menší a levnější byty jsou velmi rychle vyprodány, tím pádem pak na trhu zbývají větší a dražší.
  • Nové projekty jsou každý měsíc o něco dražší.
  • Na trh přichází více menších, ale dražších projektů v centru města, a mnohem méně projektů levnějších, které dříve vznikaly jako větší celky na perifériích Prahy.

Celkové průměrné ceny tak kombinací těchto faktorů stále rostou. Podle aktuálního Deloitte Develop Indexu, který analyzoval údaje pražského rezidenčního trhu za březen a duben 2017, průměrná nabídková cena nových volných bytů vzrostla o dalších 2,1 % na 90 400 Kč/m2. Vůbec poprvé tak suma za m2 v Praze překročila 90tisícovou hranici.

Aktuálně se blížíme kritické vyprodanosti celého trhu, v letošním březnu a dubnu se v nabídce objevilo o 25 % méně nových bytů než v loňském roce a dokonce téměř o 40 % méně než předloni. Květen je na tom ještě hůře. Aktuálně je v celé Praze v nabídce pouze 738 dokončených bytů, 2000 je rozestavěných s dokončením do jednoho až dvou let. Odhadem za dva roky bude dokončeno 1337 bytů, které jsou ale zatím pouze na papíře,“ vysvětluje Milan Roček, jednatel portálu www.CenovaMapa.org, jenž dlouhodobě sleduje a analyzuje vývoj na bytovém trhu.

Vysoká vyprodanost se týká hlavně malých bytů. Ačkoli se v Praze aktuálně staví nebo připravuje k výstavbě přes 170 bytových projektů s více než deseti tisíci byty, naprostá většina menších bytů je již vyprodána. Jednopokojových bytů je k dispozici 482 a dvoupokojových 1191. Z toho polovina bude dokončena nejdříve za rok a druhá ne dříve než za dva roky. Trh jednopokojových bytů je vyprodán z 85 %, dvoupokojových ze 78 %, pokud připočteme i volné byty v již dokončených projektech.

Zlepšení nebo změnu trendu ale nelze bohužel očekávat v nejbližších měsících a ani letech, protože například v loňském roce byla povolena výstavba pro nejméně nových bytů za posledních 20 let – pouze 1 304. Dlouhodobým problémem je tak velmi složitý legislativní proces, který developerům neumožňuje flexibilně reagovat na poptávku, která je v posledních letech tvořena zejména přirozeným socioekonomickým a demografickým vývojem,“ dodává Petr Hána.

Rekordní vyprodanost bytů je signálem pro další zdražení

Aktuální situaci komentují Tomáš Pardubický, generální ředitel FINEP, a Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů:

Jak se změní trh s rezidenčními nemovitostmi, pokud nedojde k výrazné změně v postoji k povolování staveb?

Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP: „Byty budou nedostupné i pro střední třídu, což se začíná projevovat bohužel již dnes. Pro vývoj města je to velmi špatný signál, protože střední třída je motorem ekonomiky. Pokud nedojde k zásadní změně přístupu, nemovitostní trh na tuto situaci zareaguje velkým nárůstem cen. Aktuálně to v Praze již není o tom, že například plánovaná výstavba nájemních bytů tuto situaci změní. Nezmění, protože dnes rezidenční projekty realizujete, vzhledem ke zdlouhavému povolovacímu procesu, pět a více let. Jedinou možností, jak udržet do budoucna bezpečný růst cen i nabídku volných bytů korespondující s poptávkou a očekávanou demografickou křivkou, je výrazný nárůst povolování nových rezidenčních projektů.“

Demografický vývoj a dlouhodobá změna životního stylu zvyšují potřebu lidí žít ve městech, a to zejména v mladším a produktivním věku. Jak by měla Praha reagovat?

Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů: „Stěhování obyvatel z venkovských oblastí do měst není pouze záležitostí České republiky, respektive Prahy. Obdobná situace je v celé Evropě. A jsou to metropole jako Londýn, Paříž či Vídeň, ze kterých bychom měli čerpat inspiraci, jak aktivně reagovat na demografický vývoj, zejména jasným definováním oblastí určených k zástavbě, jejich přípravou a zapojením zástupců města do celého procesu. Chceme-li mít ve městě mladé, aktivní, produktivní lidi, musíme jim dát možnost bydlet a žít tam, kde chtějí pracovat. Aktivní budování potřebných rezidenčních kapacit s sebou navíc nese další pozitivní aspekt, jímž je konkurenční tlak na ceny nemovitostí. Rozvoj města či jednotlivých lokalit by měl být neoddělitelnou součástí vedení města, a město samo by se na výstavbě nových bytů pro své obyvatele mělo aktivně podílet, tedy být developerem.“

O Deloitte develop indexu

Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu zpracovávané portálem www.CenovaMapa.org. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a ceníků developerských projektů. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období.

Deloitte develop index je realizován za podpory Asociace developerů.

Více informací najdete na www.deloitte.com/cz/develop-index.

Považujete tyto informace za užitečné?