Tiskové zprávy

Private equity: Důvěra investorů v regionu mírně klesla

Praha, 7. listopadu 2016 – Z průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že pouze 7 % respondentů očekává, že dojde v oblasti private equity ve střední Evropě ke zlepšení ekonomických vyhlídek. Odhady jsou přitom skeptičtější než na jaře, kdy se toto číslo blížilo čtvrtině (24 %). Zhoršení situace v následujícím období předpokládá ani ne třetina dotázaných, což nasvědčuje tomu, že se hospodářství v regionu stabilizuje. Co do růstu HDP je na tom ale střední Evropa stále nejlépe, ve třetím čtvrtletím se navíc očekává růst ve výši 2,9 %.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Je zřejmé, že v západní Evropě, zejména ve Velké Británii, došlo od referenda ke zpomalení obchodu. To, že index nezaznamenal větší pokles, je důkazem odolnosti regionu a jeho schopnosti vytrvat,“ říká Mark Jung, partner ve společnosti Deloitte a vedoucí oddělení pro private equity v regionu střední Evropy.

Navzdory mírnému zhoršení ekonomických vyhlídek pro region střední Evropy obchodníci i nadále vnímají dluhový trh regionu jako velmi stabilní. Více než čtyři pětiny dotázaných (83 %) neočekávají v dostupnosti dluhového financování žádnou změnu. Plných 70 % respondentů má navíc v úmyslu zaměřit se v průběhu následujících šesti měsíců na nové obchody.

Celá studie s názvem Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey je ke stažení zde.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?