Tiskové zprávy

Robotická automatizace zvýšila produktivitu ve třech čtvrtinách českých firem

Praha, 16. října 2018 – Robotická automatizace procesů (RPA) zvýšila produktivitu u 95 % firem ve světě, v Česku je toto číslo o něco menší – 74 %. Vyplývá to ze studie Deloitte The robots are waiting – are you ready to reap the benefits? (Roboti čekají – jste připraveni sklízet výhody?). Průzkumu se účastnilo 530 top manažerů firem z celého světa, včetně České republiky, které dohromady vykazují tržby přesahující 3,5 bilionu dolarů.

„Výsledky studie se odrážejí i na českém trhu. I u nás zjišťujeme, že důležitým faktorem, který společnostem brání rozšiřovat automatizaci, je podcenění složitosti projektů. To zahrnuje i zpoždění kvůli potížím při určení rolí a zodpovědnosti a také nastavením zabezpečení a dodržování předpisů. České firmy jsou přitom v porovnání s dalšími regiony o něco napřed v oblasti digitalizace. Proto se čísla zvýšení produktivity mohou zdát opticky menšími než jinde, protože startovní pozice byly jiné,“ říká senior manager v oddělení RPA Deloitte Jan Hejtmánek.

Vyšší míra digitalizace u nás se odráží také v množství firem, které s implementací dle studie strategie RPA již začaly. Ve světě je to 67 %, zatímco u nás pod 50 %. Další rozšiřování automatizace je nicméně stále ve firmách problém. Jen 4 % dotázaných společností provozuje více než 50 robotů.

„V ČR přitom řeší otázku nejenom jak rozšířit robotizaci, ale také hledají důvody, proč to vůbec mají dělat,“ dodává Hejtmánek.

Celosvětově i v ČR se shodují na tom, že hlavními překážkami ve větším rozšíření automatizace ve firmách jsou roztříštěnost procesů, absence jasné vize v oblasti RPA a nedostatečná připravenost IT. Zajímavé je, že oproti loňskému roku spoření nákladů jako motivace pro zavádění automatizace výrazně klesla (z 21 % na 5 %).

Více informací o studii Deloitte The robots are waiting – are you ready to reap the benefits? si přečtěte zde.