Tiskové zprávy

Společnost Deloitte zvýšila v loňském fiskálním roce tržby na 36,8 miliardy USD

Praha/New York, 13. září 2016 – Celkové výnosy členských firem Deloitte dosáhly částky 36,8 miliardy USD za fiskální rok končící dne 31. května 2016, což představuje meziroční růst ve výši 9,5 % v místní měně.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Růst, který společnost Deloitte zaznamenala v loňském roce, je odrazem hmatatelné hodnoty a vysoce kvalitních odborných služeb, které svým klientům poskytujeme,“ uvedl k výsledům Punit Renjen, generální ředitel společnosti Deloitte Global. „Jsme rádi, že se nám daří pomáhat klientům uspět v celosvětovém obchodním prostředí, které se vyznačuje nestálostí a které ovlivňují digitální technologie.“

Zaměření na klienty vedlo k růstu napříč všemi klíčovými obchodními i geografickými oblastmi

Schopnost společnosti Deloitte poskytnout služby klientům napříč všemi geografickými oblastmi a odvětvími vedlo k růstu všech pěti klíčových obchodních oblastí – auditu, poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a odvětví daňových a právních služeb. Všechny poradenské obchodní oblasti celosvětově vykázaly dvouciferný růst.

  • Nejvyšší růst (ve výši 22,5 %) zaznamenalo poradenství v oblasti rizik, které poháněla vysoká poptávka po službách v oblasti kybernetiky a regulace.
  • Poradenství zaznamenalo 10,8% růst, který podpořila rostoucí poptávka po integrovaných službách podporující rozsáhlou digitální přeměnu, implementaci systémů, lidské zdroje a strategické projekty.
  • Oblast daňových a právních služeb zaznamenala růst ve výši 10 % ve fiskálním roce 2016, což je nejvíce od fiskálního roku 2008. Růst byl částečně podpořen oblastí právních služeb, která vykázala pošesté v řadě dvouciferný růst.

Nová pracovní místa a rozvoj vedoucích pracovníků

Ve fiskálním roce 2016 se počet odborníků společnosti Deloitte zvýšil celosvětově ve všech geografických i obchodních oblastech. Počet zaměstnanců se zvýšil o 8,5 %, což je nejvyšší nárůst za poslední tři roky. Společnost Deloitte v průběhu minulého fiskálního roku najala téměř 72 tisíc nových profesionálů a její celkový počet zaměstnanců činí 244 400 osob.

V rámci snahy o rozvoj pracovníků na vedoucích pozicích napříč všemi úrovněmi společnosti otevřela společnost Deloitte čtvrtý kampus Univerzity Deloitte. Univerzita Deloitte pro oblast Asie a Pacifiku, sídlící v Singapuru, staví na úspěchu Univerzity Deloitte v americkém Westlake ve státě Texas. Univerzita Deloitte pro region Evropa, Blízký východ a Afrika sídlí na dvou místech: v belgickém La Hulpe a francouzském Chantilly. Univerzita Deloitte pro Indii sídlí v indickém Hyderabadu.

„Ať už jde o řešení otázek týkajících se klienta či širších společenských otázek, od našich odborníků požadujeme, aby o dopadu, který jejich práce v Deloitte může mít, přemýšleli v širším měřítku. Věříme, že tento pocit účelnost spolu s naší kulturou celoživotního vzdělávání je klíčem k získávání nadaných jedinců a rozvoji silných lídrů,“ doplnil Punit Renjen.

Investice do technologií navržených pro potřeby klientů

Firmy vyhledávají odborné znalosti, které jim umožní zvládat a využívat změny způsobené technologiemi. Pro naplnění této potřeby společnost Deloitte pokračuje ve strategických investicích napříč svými pěti obchodními oblastmi za účelem vybudování co nejlepších kapacit v oblastech, jako je kybernetika, fúze a akvizice, datová analytika, crowdsourcing, umělá inteligence, cloud computing, digitální technologie a tzv. „internet věcí“ (Internet of Things – IoT).

Díky tomuto přístupu k investicím mohla společnost Deloitte:

  • Investovat více než 650 milionů dolarů od roku 2008 na zlepšení kvality, konzistence a relevance auditů. Tyto investice zahrnují automatizaci, která přetváří rutinní úkoly, i datovou analytiku, která přináší hlubší a fundovanější poznatky v oblasti dat.
  • Rozšířit technologie a aktiva v rámci finančních služeb jako například novou irskou laboratoř zabývající se technologií „blockchain“ pro oblast finančních služeb. Obdobně Strategická a pohotovostní síť pro oblast finanční kriminality vytvořená společností Deloitte pomáhá finančním institucím strategicky řešit rostoucí hrozby jako například praní špinavých peněž, kyberkriminalitu, podvody a korupci.
  • Zřídit celosvětovou síť Center pro kybernetickou inteligenci, která nabízí plně rozšířená a flexibilní řešení, díky nimž budou společnosti zabezpečené, ostražité a odolné vůči stále sofistikovanějším kybernetickým hrozbám.
  • Využít technologii pro vizualizaci dat v rámci obchodní oblasti sloučení a akvizic, díky nimž se zlepší schopnost klientů analyzovat data shromážděná při procesu zvláštního šetření (due diligence).

Nad rámec technologií společnost Deloitte investuje do jedinečných, významných partnerství s velkými zavedenými společnosti i s nově se rozvíjejícími společnostmi. Ve výsledku je společnost Deloitte schopná vytvořit digitální řešení na míru, která klientům urychlit digitální transformaci a vyvíjet nové modely obchodního růstu.

Podpora společenské odpovědnosti

Snaha společnosti Deloitte učinit na světě pozitivní změnu se odráží nejen v práci s klienty, ale také v místních projektech, které se snaží řešit problematické otázky ve společnosti i v dané komunitě. Například ve finančním roce 2016 strávili zaměstnanci společnosti Deloitte více než 1,3 milion hodin činností na dobročinných projektech a dobrovolnictvím. Síť společností Deloitte navíc přispěla více než 75 milionů USD ve finančních příspěvcích neziskovým organizacím. Dle odhadu celkově tyto příspěvky překročily 225 milionů USD.

„Jdeme za hranici obvyklých obchodních činností. Využíváme našeho globálního dosahu, schopností, zkušeností a poznatků, a snažíme se s jejich pomocí ovlivnit pozitivní změnu ve ve společnosti, životním prostředí a ekonomice,“ poznamenal Punit Renjen.
 

Celá tisková zpráva
Byl pro Vás tento článek přínosný?