Tiskové zprávy

Správa a řízení společností v ČR: Větší pozornost na protikorupční opatření a trestní odpovědnost členů představenstva, pevně stanovené měsíční odměny

  • 54 % členů představenstva získává pevně stanovený měsíční bonus
  • 66 % společností není připraveno na náhlý odchod klíčového člena managementu
  • 70 % jako protikorupční opatření volí systém rotace zaměstnanců

 

Praha, 15. 8. 2016 – Systém odměňování členů vedení společnosti na základě ekonomických výsledků využívá čím dál tím více firem. Zatímco v roce 2013 to byla polovina (52 %), loni už 71 % společností. Manažeři nejčastěji získávají pevně stanovené měsíční bonusy (54 %), odměny za dosažení dlouhodobých cílů náleží třetině z nich (25 %). Zvyšuje se počet firem, které kladou důraz na protikorupční opatření a eliminování rizik spojených s trestní odpovědností jejích členů, málokterá z nich ale dopředu řeší personální náhrady v případě náhlého odchodu klíčového člena managementu. 

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Průzkum ukázal, že velká část firem stále neklade dostatečný důraz na členy svých orgánů a jejich efektivní fungování, zejména pokud jde o jejich odměňování, systematické vzdělávání nebo formální systém obsazování členů orgánů do funkce,“ říká Jan Spáčil, ředitel Deloitte Corporate Governance Centra. „Pozitivně se ale vyvíjí oblast trestní odpovědnosti a korupce, kde společnosti přijímají dostatečná opatření, která rizika s nimi spojená eliminují,“ doplňuje.

To jsou závěry Zprávy o stavu správy a řízení společností v ČR v roce 2015, kterou vypracovaly Deloitte Corporate Governance Centrum a Czech Institute of Directors. Studie zkoumala současný stav správy a řízení společností v ČR.

Ze „Zprávy o stavu správy a řízení společností v ČR v roce 2015“ vyplynulo:

  • Každoročně přibývá počet společností, které systém odměn přizpůsobují ekonomickým výsledkům firmy a způsoby odměňování členů představenstva a managementu volí na jejich základě. Oblíbenější jsou pevné měsíční odměny, které v roce 2014 zaznamenaly mírný pokles, loni však už meziročně stouply o 21 %, zatímco odměny za splnění dlouhodobých cílů narostly o pouhá dvě procenta.
  • Více než polovina společností (66 %) nemá formální systém pro personální obsazování členů orgánů do funkce. Pouze 29 % firem zavedla opatření, která se dokáží vypořádat s náhlým odchodem klíčového člena orgánu tak, aby nedošlo k paralyzování celé společnosti.
  • Firmy nepodceňují riziko trestní odpovědnosti právnických osob, 69 % z nich přijalo preventivní opatření a kontrolní mechanismy s cílem minimalizovat rizika s tím spojená. Nejčastěji volí systém rotace členů představenstva či jednatelů (70 %) a zaměstnanců (68 %) nebo sázejí na revizi podvodů provedenou nezávislými poradci (38 %).

„Z průzkumu dále vyplývá, že společnosti v loňském roce věnovaly velkou pozornost protikorupčním opatřením i opatřením proti vzniku podvodů. Nejčastěji formou edukace v rámci školení a kurzů zaměstnanců i managementu. Rok od roku stoupá počet respondentů, kteří jsou přesvědčeni o efektivním fungování jimi zavedených opatřeních,“ říká Jan Spáčil.

Zajímavostí je, že více než polovina společností využívá při ročním hodnocení manažerů interní zdroje, bezmála třetina respondentů výkonnost členů správních orgánů nehodnotí vůbec. „Hodnocení na základě externích poradců nevyužívá žádná společnost, což je opravdu s podivem, vzhledem k tomu, že v zahraničí je taková praxe běžná. Hodnocení zvenku může poskytnout nezávislý a komplexnější pohled, často navíc s lepší zpětnou vazbou pro všechny zúčastněné strany,“ připomíná Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors.

Celá tisková zpráva

Zpráva o stavu správy a řízení společností v ČR v roce 2015

Byl pro Vás tento článek přínosný?