Tiskové zprávy

Startuje již desátý ročník ankety Zákon roku

Praha, 26. února 2019 – Odborná veřejnost může už podesáté vybrat Zákon roku. Začalo jubilejní hlasování v anketě o nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Letos nominační rada vybrala tři právní počiny. Hlasující navíc budou moci zvolit i vítěze v nové kategorii Vykřičník. Výsledky budou vyhlášeny 16.4.

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Společně do veřejného hlasování poslaly tři nominované:

  • Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství
  • Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
  • Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách

„V roce 2018 došlo v Česku objektivně k legislativnímu zpomalení. V letech 2016 a 2017 vycházelo ročně kolem 550 předpisů či mezinárodních smluv, v roce 2018 to bylo necelých 400. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, jestli třeba neodkládáme problémy, které je třeba řešit,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

Deloitte Legal pro jubilejní ročník zavedl také novou kategorii s názvem Vykřičník. V ní bude moci hlasující veřejnost nominovat zákon, který například čeká dlouho na projednání, nebo naopak existuje v české legislativě zbytečně a měl by se zrušit. Nominovat bude možné i pozitivní nebo negativní změnu v legislativním procesu.

„V transponované evropské legislativě se objevilo hned několik zásadních právních předpisů, nicméně nás nejvíce zaujala dílčí novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která vznikla z iniciativy poslanců za účelem zkrácení procesu povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Rychlejší stavba dálnic, to je beze sporu problém, který trápí téměř každého podnikatele, a my jsme přesvědčeni, že tato novela může rychlost tolik potřebné výstavby dálnic skutečně urychlit,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

„V zájmu ochrany spotřebitele, boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům neustále roste množství nákladných administrativních a regulatorních povinností pro podnikatelskou veřejnost. Stát místo toho, aby zlepšoval své služby podnikatelům např. zjednodušováním administrativní zátěže, zjednodušováním daňového systému a zrychlením vyřizování administrativních povolení, prostřednictvím regulace v podstatě přenáší svoji odpovědnost na soukromé subjekty (např. GDPR, DAC5, EET, apod.). To ohrožuje zejména malé a střední podniky, které nejsou schopny zaměstnávat další a další administrativní personál nebo vynakládat další prostředky na externí služby. Tím se dostávají do významné soutěžní nevýhody s velkými a globálními hráči,“ dodává Robert Němec, místopředseda České advokátní komory.

„Nominace Balíčku o cirkulární ekonomice do soutěže Zákona roku vyvolala silnou diskuzi i v rámci odborné komise. Není totiž možné zatím hodnotit dopady, protože se jedná o aktivitu, která nás teprve čeká, ale která zároveň prakticky přináší významnou restrukturalizaci evropské ekonomiky z podoby, ve které je dnes. Cílem je tedy díky soutěži upozornit i na nutnost pevného dohledu nad jeho skutečnou implementací do české legislativy, protože může jak pozitivně, tak negativně ovlivnit podnikatelské prostředí a to právě dle toho, jak dobře se nám podaří celý proces ohlídat vůči tlakům s jednostrannými zájmy,“ komentuje první nominaci Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu www.zakonroku.cz.