Tiskové zprávy

Studie Deloitte Legal: Trh právních služeb se mění. Klienti chtějí kromě práva komplexní servis

52 % společností chce právní služby kupovat od firem, které nabízí širokou škálu dalších profesionálních služeb

Praha, 21. června 2016 - V důsledku složitého regulatorního prostředí, narůstajících rizik v mnoha oblastech i přetrvávajícím tlakům na snižování nákladů dochází v oblasti podnikových právních služeb k významným změnám. Poptávka po právních službách sice celkově stoupá, firmy ale žádají nový typ poradenství, který jim kromě právního servisu nabídne širokou škálu dalších služeb. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu „Budoucí trendy v právních službách“ (PDF), který pro společnost Deloitte zpracovala agentura RSG Consulting.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Trh právních služeb se mění, klienti přicházejí s novými požadavky. Hledají především dodavatele právních služeb, kteří lépe rozumí podnikání i oboru, v němž firma působí, a dokáží poskytnout strategické poradenství také v neprávních oblastech, nabídnout přeshraniční služby a lépe využívat moderní technologie,“ vysvětluje Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Rozvíjí se trh právních služeb, které přesahují oblast práva

Celkově roste poptávka po právních službách i výdaje na ně. Rychlejší růst než ostatní zaznamenává oblast dodržování regulatorních povinností (49 %), fúze a akvizice (42 %) a vedení sporů (39 %). Právě dodržování regulatorních povinností patří spolu s nutností „dělat více s méně prostředky“ mezi největší problémy, s nimiž se v dnešní době interní právní oddělení potýkají.

Průzkum dále zjistil, že tradiční advokátní kanceláře už nenaplňují dnešní potřeby podniků. Většina (55 %) účastníků studie, mezi něž patřili právní zástupci a vedoucí právních oddělení, případně generální a finanční ředitelé, již změnu provedla, nebo zvažuje, že zásadním způsobem přehodnotí spolupráci s dodavateli právních služeb. „Výzkum ukázal, že očekávání od služeb poskytovaných externími poradci se vyvíjí, avšak tato očekávání nejsou v současné době naplňována v řadě důležitých oblastí včetně využití technologií, transparentnosti v cenotvorbě a míře provázanosti s odborným poradenstvím,“ doplňuje Jan Spáčil.

Každý třetí respondent navíc od svého poskytovatele právních služeb požaduje, aby se orientoval také v jiných oblastech než jen v právu, a aby poskytoval poradenský servis i mimo tuto oblast. Konkrétně 33 % očekává odborný názor přesahující právní poradenství a 18 % aktivnější sdílení znalostí.

„Na trhu je v současnosti poptávka po firmách, které by podobně jako Deloitte poskytovaly vedle právního servisu i auditní, daňové finanční či další poradenské služby. Výhodou takového spojení je, že právníci dokáží propojit svůj obor s obory dalších odborníků. Výsledkem pak je komplexní servis se vzájemně provázanými službami, který požaduje stále více firem,“ připomíná Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte ČR.

5 klíčových trendů v pořizování právních služeb:

1. Integrované přeshraniční poradenství nad rámec právních služeb: Velká většina dotázaných požaduje, aby právní firma dokázala poskytovat i jiný než právní servis, více řešila globální ochranu dat i kybernetickou bezpečnost a aktivnější sdílela znalosti přes hranice zemí. Tradiční advokátní kanceláře v tomto ohledu zaostávají za jinými poskytovateli odborných služeb.

2. Lepší a širší využití technologií: Většina dotázaných uvedla, že technologie nenahradily činnosti interních právníků (77 %) – alespoň prozatím. Avšak více než polovina (52 %) tvrdí, že k tomu dojde v průběhu příštích pěti let. Kupující si přejí lepší a relevantnější technologie užívané a sdílené na integrovaných platformách.

3. Poradenství v oblasti regulatoriky a dodržování regulatorních povinností: Téměř polovina (49 %) všech účastníků výzkumu uvedla, že výdaje jejich oddělení na právní služby rostou v oblasti dodržování právních předpisů. Zejména z globálního pohledu vnímají interní právníci tuto otázku jako závažný problém – více než čtvrtina (26 %) ji uvádí jako největší výzvu pro své oddělení.

4. Pevné poplatky, ceny podle hodnoty a větší transparentnost: Velká většina dotázaných si přeje větší míru jistoty a transparentnosti u vyúčtování a často zmiňovala pevné nebo shora omezené poplatky, případně ceny podle skutečné hodnoty.

5. Poptávka po alternativních nebo netradičních poskytovatelích právních služeb: Většina (55 %) účastníků výzkumu již provedla nebo zvažuje provést zásadní přehodnocení dodavatelů právních služeb. Více než polovina (52 %) uvedla, že je ochotna nakupovat právní služby od netradiční právní firmy, která nabízí širší rozsah odborných služeb.

O studii „Budoucí trendy v právních službách“

Průzkum trhu se zaměřením na klíčové trendy a změny v chování klientů při využívání právních služeb připravila pro společnost Deloitte Legal agentura RSG Consulting. V rámci on-line průzkumu oslovila 243 firemních právníků, právních poradců, generálních i finančních ředitelů a dalších vedoucích pracovníků. Zjištění doplnilo 30 hloubkových rozhovorů s vedoucím personálem odpovědným za nákup právních služeb v mezinárodních korporacích z různých odvětví. Průzkum probíhal od září 2015 do února 2016.

Více informací o celé studii naleznete zde.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?