Tiskové zprávy

Žebříček Social Progress Index: Z pohledu jednotlivých regionů v ČR vede v kvalitě života Praha

Londýn/Praha, 12. října 2016 – Podle aktuálního žebříčku s názvem Regionální index společenského rozvoje v EU (EU Regional Social Progress Index), který sleduje společenský a ekonomický rozvoj a úroveň životního prostředí i v jednotlivých regionech České republiky, je Praha na prvním místě. Z pohledu kvality života je naopak na poslední místě region Severozápad, kam patří Karlovarský a Ústecký kraj. Výsledky aktuálního indexu oznámila nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„V celkovém evropském porovnání obsadily české regiony spíše průměrné hodnocení. Nejlépe podle očekávání dopadla Praha, která obsadila celkově 159. pozici a region Jihovýchod (celkově 176. pozice). Jak Praha, tak i region Jihovýchod získaly nejlepší hodnocení za dobré příležitosti v oblasti základního a vysokoškolského vzdělávání,“ uvedl k výsledkům žebříčku Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte ČR.

Po Praze jsou nejlepší podmínky pro kvalitní život v ČR v regionu:

  • Jihovýchod (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj), 
  • Jihozápad (Jihočeský kraj a Plzeňský kraj), 
  • Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj),
  • Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj),
  • Střední Čechy (Středočeský kraj)
  • Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
  • Severozápad (Karlovarský kraj a Ústecký kraj)

Ze srovnání jednotlivých regionů v celé EU vyplývá, že například centrální Londýn, nejbohatší region Evropy, je ve výsledcích svého společenského rozvoje „výrazně průměrným“. Sídlo evropského finančního centra a několika nejdražších nemovitostí na světě se z 272 porovnávaných regionů umístil až na 81. příčce za severovýchodním Skotskem, Devonem a Severním Irskem. Lepší společenský rozvoj než centrální Londýn vykazuje celkem 21 britských regionů.

K oblastem dosahujícím nižších výkonů se řadí i několik dalších významných regionů hlavních měst, včetně následujících: Brusel (Belgie), Ile de France (Paříž, Francie), Lazio (Řím, Itálie), Atény (Řecko), Mazovia (Varšava, Polsko), Praha (Česká republika), Bratislava (Slovensko).

Z žebříčku dále vyplývá, že…
  • 10 nejlepších a nejhorších regionů: Všechny regiony z první desítky se nacházejí ve Finsku, Dánsku, Nizozemí a Švédsku. Regiony s nejhoršími výkony nalezneme v Rumunsku nebo Bulharsku.
  • Nadprůměrné a podprůměrné výkony: Index měří každý region v porovnání se skupinou 15 dalších regionů s obdobnou výší HDP na osobu na základě tříletého průměru. Mezi regiony, které na základě tohoto porovnání dosahují výrazně lepších výsledků, patří západní Wales a Valleys (GB) a Etela-Suomi (Finsko), zatímco regiony s nejhoršími výsledky jsou București - Ilfov (Rumunsko) a Notio Aigaio (Řecko).
Celá tisková zpráva

O Indexu společenského rozvoje

Index společenského rozvoje je vytvořen jako doplnění HDP a jiných ekonomických ukazatelů s cílem poskytovat ucelenější přehled o celkové výkonnosti země. Jde o jeden z nejpropracovanějších světových systémů vyvinutých pro měření společenského rozvoje a o první systém, který měří společenský rozvoj nezávisle na HDP. Systém poskytuje podrobný přehled o tom, zda mají obyvatelé přístup k široké škále oblastí, podle nichž se hodnotí sociální rozvoj, jako jsou např. základní služby, příležitosti, lékařská péče, vzdělání, bydlení, uspokojivá policejní ochrana, práva a svoboda bez diskriminace.

Letošní žebříček srovnává 133 zemí na základě výkonnosti v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí a zahrnuje také země, u nichž byly dostupné jen některé údaje. Na základě více než 50 nezávislých ukazatelů index zjišťuje, která témata jsou pro většinu světové populace významná a měří tak sociální rozvoj 99 % této populace.

Více informací o indexu je na: http://www.socialprogressimperative.org/data/spi.

Byl pro Vás tento článek přínosný?