header image

Tiskové zprávy

Deloitte M&A Index: Počet evropských transakcí ve druhém kvartálu roku 2023 klesne o 13,3 %.

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 bude mít pokračující vliv negativních makroekonomických faktorů, jako je přetrvávající inflace, vyšší úrokové sazby, zpomalující se hospodářský růst a pokračující narušení dodavatelského řetězce, za následek další výrazný pokles aktivity v oblasti fúzí a akvizic. K výsledkům za 2. čtvrtletí rovněž výrazně přispívá turbulence na bankovních trzích a její dopad na spotřebitelskou důvěru. Index předpovídá pro druhý kvartál tohoto roku 2805 oznámených transakcí. V prvním kvartálu roku 2023 to bylo celkem 3237 transakcí, model tedy predikuje 13,3% pokles. Optimistický scénář modelu – který zohledňuje nepravděpodobný, přesto možný pozitivní šok v oblasti spotřebitelské důvěry a akciových trhů i nadále umožňuje potenciální mírný nárůst počtu tržních transakcí o 3,8 % (q/q). Ačkoli tedy očekáváme, že počet transakcí v oblasti fúzí a akvizic v roce 2023 zpomalí, domníváme se, že trhy mohou být stále způsobilé k rychlému oživení.

Celková hodnota transakcí (měřená jako součet hodnot transakcí provedených za posledních dvanáct měsíců) se také snížila, a to z 669 miliardy USD na 607 miliardy USD.

Historická predikce a následný reálný stav objemů transakcí + Predikce objemu transakcí za Q2 2023

image

Očekává se, že převládající geopolitická a ekonomická nejistota bude dynamiku trhu ovlivňovat i v letošním roce. Přetrvává však silný zájem strategických a finančních investorů o fúze a akvizice zahrnující významné cíle v Evropě. Do budoucna se investoři pravděpodobně zaměří na vyhledávání investic do společností, které mají významné postavení na trhu, silné finanční výsledky a funkční obchodní strategii.

„Navzdory ochlazení trhu fúzí a akvizic stále existuje potenciál pro letošní oživení trhu díky několika faktorům, jako jsou významné finanční zdroje soukromých kapitálových fondů i strategických hráčů,  a také zmírnění energetické krize,“ vysvětluje Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

 

Dále se očekává, že investoři pečlivě vyhodnotí svá podniková portfolia a zváží odprodej vedlejších aktiv v rámci probíhajících transformačních strategií. Kromě toho může pokračovat trend konsolidace, zejména v neprozkoumaných teritoriích rozvíjejících se trhů v Evropě i jinde, což v nové ekonomické realitě představuje četné příležitosti pro rozsáhlou konsolidaci. Přetrvávající ekonomická nejistota může přinést příležitosti pro akvizice společností ve finanční tísni a možnosti nákupu pro podniky, které chtějí expandovat a růst. Předlužené podniky mohou být k dispozici pro akvizici za sníženou cenu, za kterou je mohou koupit finančně stabilnější společnosti, a získat tak přístup na nové trhy nebo technologie.

„Geopolitická a ekonomická nejistota letos nadále ovlivňuje dynamiku trhu, ale objevují se známky postupné stabilizace. Investoři hledají hodnotu ve společnostech se silným postavením na trhu a obchodními plány. Na rozvíjejících se trzích může pokračovat konsolidace, což přináší mnoho příležitostí," doplňuje Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

Co je Deloitte M&A Index

Deloitte M&A index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí objemy M&A trhu – počet oznámených transakcí za sledované období – a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky pro uzavírání obchodů na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Spojené Království). Model kompiluje data z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, a využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů k poskytování komplexního přehledu o aktivitě na trhu M&A. Index se skládá z tržních ukazatelů – konkrétně týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Navzdory zvýšené volatilitě posledních období – způsobené především exogenními efekty pandemie covidu-19 a válce na Ukrajině – si model zachovává statistickou a ekonometrickou významnost.

Považujete tyto informace za užitečné?