Článek

Renesance státních financí

Debaty napříč Evropou

Cílem této zprávy je poskytnout přehled o stavu řízení veřejných financí v Evropě na základě průzkumu postojů evropských čelních představitelů.

Tato studie vychází z rozhovorů s více než 30 vládními představiteli z 19 evropských zemí, kteří odpovídají za oblast financí. Respondenti hovořili o dopadu mezinárodní finanční krize na své týmy, o reformách finančního řízení ve svých zemích a rovněž o plánech do budoucna. Tato studie analyzuje názory jednotlivých respondentů s cílem obohatit probíhající diskusi ohledně reforem o nová témata, a to jak v rámci jednotlivých vlád, tak v nadnárodních organizacích.     

Z rozhovorů je zřejmé, že řízení veřejných financí vstoupilo do nové fáze. Konsolidační opatření v oblasti financí, politické direktivy a nebývalý zájem ze strany veřejnosti vyvolaly další tlak na osoby odpovědné za peníze daňových poplatníků. Tyto osoby v rozhovorech uvádějí, jak se s novým tlakem vypořádaly, ale rovněž popisují, jak tyto iniciativy vedly ke zlepšením a podnítily budoucí projekty. Přestože finanční krize měla celou řadu škodlivých dopadů, rovněž nastartovala období intenzivní reflexe, nového vývoje a inovací v rámci řízení veřejných financí, jinými slovy renesanci.     

V této studii bylo vymezeno pět společných témat, která se v rozhovorech s vládními představiteli oblasti financí opakovala:

  • Mezinárodní finanční krize způsobila renesanci v řízení veřejných financí.
  • V rámci daňové problematiky se vlády se soustředí spíše na dodržování právních předpisů než na inovace.
  • Vlády se potýkají s obtížemi, pokud jde o využití vlastních údajů.
  • Omezení, která se týkají zaměstnanosti ve veřejném sektoru, limitují využití talentovaných pracovníků.
  • Transparentnost ohledně vynakládání veřejných prostředků není pro veřejnost dostatečným impulsem k tomu, aby se v této souvislosti zapojila.
Renesance státních financí
Považujete tyto informace za užitečné?