Služby

Skupina pro veřejný sektor

Oddělení pro veřejnou správu společnosti Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby klientům z řad místní správy až po orgány státní správy na centrální úrovni.

Náš tým je tvořen nejen experty, kteří mají bohaté zkušenosti z projektů realizovaných ve veřejné správě, ale také profesionály, kteří zastávali řídící pozice v organizacích veřejné správy a disponují tak přímou znalostí specifik tohoto prostředí.

Při poskytování poradenských služeb jsme si vědomi skutečnosti, že i státní sektor prochází dynamickým společenským, ekonomickým a technickým vývojem, což se odráží i na typech našich projektů. Zaměřujeme se na privatizace, partnerství veřejného a soukromého sektoru, poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítí (moderní trendy řízení ve veřejné správě), zvyšování efektivity a kvality veřejné správy.

Našim klientům z oblasti veřejného sektoru nabízíme kompetence a zkušenosti v oblastech:

  • Projektové integrace, řízení změny
  • Provozní efektivity
  • Elektronizace a bezpečnosti procesů a agend
  • Inteligence v datech
  • EU agendy
  • Agendových řešení, regulace
  • Alternativních forem financování a zajištění veřejných služeb

Díky široké škále odborného zaměření našich expertů jsme schopni nabídnout klientům komplexní přístup včetně poradenství v oblasti právních služeb, daní a auditu.

Kontakt

Vladimír Vaněk

Vladimír Vaněk

Partner

Vladimír Vaněk je partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti v oboru strategických podnikových optimalizací v oblasti energetiky, analýzy energetického ... více