2019 Global M&A Construction Monitor

Článek

Globální přehled fúzí a akvizic v oblasti stavebnictví pro rok 2019

Nejnovější trendy a vývoj ve stavebnictví

Zaměřuje se stavebnictví na přeshraniční obchody nebo na místní trhy? A jak se vypořádává s tlakem dodavatelského řetězce v roce 2019? Přečtěte si o tom v našem Globálním přehledu fúzí a akvizic v oblasti stavebnictví 2018–2019. Tento přehled zkoumá trendy a vývoj ve stavebnictví na globální a regionální úrovni na základě aktivit v oblasti fúzí a akvizic a názorů našich místních stavebních odborníků.

Globální stavebnictví: významné trendy

Jsme rádi, že vám můžeme představit první Globální přehled fúzí a akvizic v oblasti stavebnictví (Global M&A Construction Monitor GCM), ve kterém se věnujeme nejvýraznějším trendům a vývoji ve stavebnictví na globální a regionální úrovni. Tato zpráva vychází z veřejně dostupných dat týkajících se fúzí a akvizic, výhledů trhu a názorů našich místních stavebních odborníků. 

Vývoj fúzí a akvizic a vývojové trendy jsou analyzovány podle globálních regionů – Severní Amerika, Latinská Amerika, Evropa, Afrika a Střední východ a Asie a Tichomoří. Přes regionální rozdíly v charakteristikách trhu jsme pozorovali dva hlavní globální trendy: 

 • Rostoucí zaměření na místní trhy
  Podíl přeshraničních obchodů již druhý rok v řadě poklesl. Pozorujeme trend rostoucího zaměření na příležitosti místních trhů, který je poháněn i rozšířenými pozitivními ekonomickými podmínkami.
 • Zvyšování marží pomocí diverzifikace
  Tlak v dodavatelském řetězci, způsobený zejména silně navýšenými náklady na výstavbu, je hlavní výzvou pro stavební společnosti v mnoha globálních regionech. Při hledání lepších marží se stavebnictví zaměřuje na strategie diverzifikace. Tento trend se odráží ve zvýšeném počtu diverzifikačních obchodů. 
2019 Global M&A Construction Monitor

Zajímá vás, jaké trendy dominují v různých zemích? Ve zprávě naleznete podrobnější přehled situace ve stavebnictví v rámci jednotlivých regionů. Získejte bezplatnou kopii Globálního přehledu v oblasti stavebnictví kliknutím na tlačítko vpravo nebo na tento odkaz.

Výhled pro Evropu

Součástí Globálního přehledu je i výhled pro Evropu. Hlavní zjištění v rámci tohoto výhledu jsou:

 • Po letech růstu se aktivity spojené s fúzemi a akvizicemi stabilizovaly na 197 obchodech v roce 2018.
 • Podíl přeshraničních obchodů klesal již třetí rok v řadě, což naznačuje rostoucí zaměření na místní trhy.
 • Rok 2018 vykázal výrazný nárůst aktivit spojených se soukromými kapitálovými fondy ve stavebnictví. To vedlo k 58 obchodům řízeným soukromým kapitálovým fondem, což pokrývá 29 % z celkového počtu obchodů.
 • Marže jsou v celé Evropě stále pod tlakem a to kvůli vysokým nákladům na materiál a práci, nedostatku kvalifikovaného personálu a vysoké úrovni konkurence.
 • S cílem zvýšit marže se evropské stavební společnosti stále více zaměřují na strategie diverzifikace, což má za následek pokračující růst celkově zaznamenaných diverzifikačních obchodů.

Zaostřeno na Českou republiku

 • Stavební produkce v České republice v roce 2018 vzrostla přibližně o 12 %. Celková produkce je stále o 15 % nižší než v roce 2007 a v současnosti neodráží ekonomický cyklus. Jedním z důvodů je taky špatná příprava na velké infrastrukturní projekty a velmi zdlouhavé povolovací procesy, které někdy trvají 10 a více let. Ceny stavebních prací v průběhu roku 2018 prudce vzrostly, co bylo způsobeno zejména růstem mezd, ale také rychlým růstem cen stavebních materiálů a surovin. Marže však vykazovaly jen malý růst. V průměru zůstávají na 4–5 %.
 • Lidský kapitál, zdroje a subdodavatelé jsou klíčovými výzvami, kterým stavební sektor v současné době čelí. Mzdy rostou a chybí kvalitní pracovní síla. Roste také cena stavebních materiálů. Zejména v Praze je velmi obtížné najít pozemek s povolením vhodný na development. Důsledkem je pak rychlé zvyšování cen nemovitostí.
 • Digitalizace a robotizace budou hrát významnou roli nejen ve strukturálním plánování, tedy v oblasti, ve které byla tato technologie již použita, ale zejména ve stavebním procesu jako takovém.

Více informací

Chtěli byste získat více informací o Globálním přehledu fúzí a akvizic v oblasti stavebnictví? Neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Považujete tyto informace za užitečné?