Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Blockchain pro realitní průmysl aneb ani Řím nebyl postaven za jeden den

Realitní předpovědi na rok 2018

Představitelé realitního odvětví jsou si čím dál více vědomi významnosti potenciálu technologie blockchain. Proběhlo množství úspěšných zkoušek a několik prvotních veřejných nabídek digitální měny (ICO - Initial Coin Offerings) a nové aplikace. Fungující příklady technologie a nové obchodní modely jsou teprve na vzestupu.

15/03 - Jan-Willem Santing

Očekávání od technologie blockchain musí být realistické

Přestože se trhu s nemovitostmi daří a přední hráči jsou v pokušení se zaměřovat na bezprostřednější rychlé výhry, na trhu jednoznačně dochází k průlomu v oblasti technologických inovací pro realitní průmysl (tzv. PropTech). Technologii blockchain má na programu snad každý generální ředitel realitní společnosti. Blockchain však není nutně řešením každého problému.

Díky inovativním technologiím jako blockchain zažívá správa nemovitostí založená na datech zrychlení a spolu s tím čelí odborníci v oblasti nemovitostí radikálním změnám. Následující dva faktory nesmí být podceněny: stávající kvalita dat vlastněných realitními společnostmi a snahy současných nejvlivnějších činitelů omezit sdílení dat. Otázka transparentnosti je v realitním odvětví dlouhodobou překážkou, která předcházela nástupu technologie blockchain, a i nadále zůstává tvrdým oříškem. Postoj předních hráčů na trhu se musí změnit a v určitém okamžiku budou muset s pokračující digitalizací důvěrná data nevyhnutelně s ostatními hráči v daném životním cyklu sdílet. Stranám, které nejsou ochotné sdílet důvěrná data bezpečným a důvěryhodným způsobem, mohou v budoucnu z takového chování plynout ekonomické nevýhody.

Izolované myšlení při nakládání s daty

V roce 2018 i v následujících letech budou mezi hlavní otázky patřit soukromí, vlastnictví dat, výměna dat na základě mezinárodně dohodnutých standardů a zlepšení kvality dat. Mezinárodní snahy, jako například výzkum zahájený na konci roku 2017 radou IREDEC1, jsou nutným a důležitým krokem k přijetí technologie blockchain v realitním odvětví. Rada IREDEC si klade za cíl identifikovat klíčový soubor dat pro odlišné realitní procesy a kompletně zmapovat stávající normy s cílem zajistit jejich harmonizaci s dohodnutým souborem dat. Další důležitý výzkum prováděný institutem RICS2 přináší poznatky, jak jsou data související s nemovitostmi, včetně fyzických, výkonnostních a finančních informací, v současnosti zachycována a řízena klíčovými představiteli daného sektoru. Hlavní závěr je následující: „Zatímco zpráva shrnuje velký počet příkladů dobré praxe a veřejných i soukromých iniciativ, z průzkumu především vyplývá to, že fragmentace a izolované myšlení, kterým je sektor známý, se rovněž promítá do způsobu, jakým je nakládáno s daty. Závěr zprávy je, že z hlediska efektivního zachycování dat a jejich následného řízení musí sektor ještě ujít kus cesty.“

Slibné případy užití

Technologie blockchainu je v realitním odvětví stále v počátcích. Aby bylo možné jeho celoplošné přijetí, je nutné překonat omezenou škálovatelnost blockchainu a nedostatek standardizovaných, snadno vyměnitelných dat. I přes tento poznatek jsme po světě zaznamenali několik slibných případů užití technologie blockchain:

  • digitalizovaná koupě nemovitostí prostřednictvím Bitcoinu
  • nájemci platící splatné částky dle nájemních smluv (nájem, manipulační poplatek, pojištění atd.) v Bitcoinu
  • obchodování s majetkem ve formě „Peer2Peer“
  • převod vlastnictví
  • hromadné vlastnictví nebo financování nemovitosti
  • nájemní smlouvy prostřednictvím technologie blockchain
  • platforma pro výměnu dat v oblasti nemovitostí
  • přímo použitelné chytré smlouvy

Některá z těchto řešení nejsou samozřejmě v tomto stádiu ještě vyspělá nebo nejsou v souladu se stávajícími pravidly a legislativou, jak už bývá u mnoha nových vývojů běžné. K pokroku v této oblasti bude v následujících letech nutné úsilí, čas, slibné příklady, vytrvalost a kreativita inovátorů.

Síť federativních dat v oblasti nemovitostí (FRED)

Pro realitní sektor předpovídáme síť federativních dat v oblasti nemovitostí (Federated Real Estate Data network – FRED). FRED představuje federativní, distribuovanou síť pro výměnu informací v oblasti nemovitostí mezi administrativními systémy (členy sítě FRED). Členové sítě FRED by všichni řídili své vlastní informace a mezi sebou by je komunikovali přímo prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API – Application Programming Interface), které by jim umožnilo vyměňovat strukturované informace/data.

Pro zvýšení důvěryhodnosti by členové sítě FRED pro potvrzení pravdivosti poskytnutých informací používali druhé médium (blockchain). Většina blockchainů tvoří hlavní knihy, které jednoduše udržují přehled o transakcích a mají pravomoc určit, zda je transakce platná, či nikoliv. Síť FRED navrhuje přidat k technologii blockchain další vrstvu, která by měla pravomoc určit, zda je daná realitní transakce platná, či nikoliv. Každou transakci v rámci blockchain označí pro ostatní členy sítě FRED dostatečným množstvím informací, aby porozuměli sémantice spojené s danou transakcí. Výhodou použití technologie blockchain tímto způsobem je, že se můžeme spoléhat na její transparentnost, nezměnitelnost, jednoduchost přenosu a nemožnost zfalšování, díky čemuž lze digitální tokeny převádět naprosto bezpečně a pohodlně.

Díky síti FRED by bylo sdílení informací napříč organizacemi nejen snadné, ale také bezpečné a ověřitelné.

Technologie blockchain je zřídka, pakliže vůbec, sama o sobě řešením, ale lze ji využít jako stavební prvek. Rozhraní API jsou dalším takovým stavebním prvkem. Vytvoření strukturovaných informací na základě jednotných definic a taxonomie, a tím pádem snížení času nutného k ručnímu zadání informací, je považováno za nejlepší způsob. Namísto posílání dokumentů ve formátu, které přečte člověk (word, pdf, excel), je potřeba se propojit s každou protistranou s API prostřednictvím systému. Díky tomu je možné vyměňovat informace bez manuálního zásahu člověkem.

Závěr

Věříme, že technologie blockchain bude mít na svět nemovitostí pozitivní dopad ve formě sjednocenosti, efektivity a transparentnosti. Je před námi vzrušující doba, která přinese mnoho příležitostí. Podle některých se jedná o pouhé pozdvižení a realita nenaplní očekávání. Tento pesimismus je dán nerealistickými krátkodobými očekáváními nezasvěcených či mylně informovaných osob a výběrem špatných příkladů pro ukázku výhod. Do té doby nepřestávejte objevovat, buďte i nadále zvídaví a mějte na paměti – ani Řím nebyl postaven za jeden den!

Reference

  1. IREDEC is an initiative led by seven non-profit organizations: FIDJI (France), INREV (Europe), IPF (Great Britain), gif (Germany), OSCRE (North America), REDEX (Netherlands) and the RICS.
  2. RICS, November 3 2017, Global Trends in Data Capture and Management in Real Estate and Construction.
Považujete tyto informace za užitečné?