Článek

Průzkum evropských poskytovatelů služeb v oblasti private equity a nemovitostí pro rok 2015

Sebevědomí a dynamika rostoucího odvětví 

Průzkum evropských poskytovatelů služeb v oblasti private equity a nemovitostí společnosti Deloitte pro rok 2015 (2015 European Private Equity and Real Estate Asset Servicers’ Survey) zdůrazňuje probíhající transformaci odvětví, které se snaží přizpůsobit své aktivity tak, aby odrážely narůstající celosvětové propojení v oboru správy nemovitostí.

Shrnutí

Na základě rozšíření svých klientských základen co do typu investorů i do země jejich původu obohatili manažeři majetku své portfolio služeb o nová sídla fondů a nové strategie. Správci majetku reagují tím, že svou nabídku přizpůsobují tak, aby oslovili co nejvíce zemí a následně rozšířili škálu služeb nabízených manažerům majetku. Tento postup jim pomůže pokrýt více služeb middle office i služby, díky kterým navýší počet investičních struktur mezi fondem a jeho cíli.

Správci majetku jsou pevně přesvědčeni, že jejich obchodní růst bude podporován především díky novým klientům, zatímco rozšiřování jejich aktivit vzhledem ke stávajícím zákazníkům je u nich až na druhém místě. Tento vývoj bude tlačit ceny dolů a pozornost se bude stále více zaměřovat na kvalitu služeb, což povede k nelítostné konkurenci mezi zavedenými hráči a nováčky na trhu.  

Předpisy, tržní iniciativy a tlak investorů na manažery majetku navíc vyvolávají řetězovou reakci i u správců majetku. To se týká jak směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), tak standardů pro podávání zpráv investorů (tj. INREV a ILPA) a účetních standardů (tj. IFRS 9 a IASB/FASB). Aby mohli být správci majetku v pozici, jež jim umožní vyvinout produkty s přidanou hodnotou, které jediné tvoří opravdový rozdíl v současném konkurenčním prostředí, a soustředit se na ně, je pro ně vrcholně důležité investovat do technologií a soustředit se na provozní modely a organizační přeměnu.

Správci majetku jsou velmi optimističtí a věří v růst odvětví nemovitostí a private equity, jsou si však vědomi významných změn, které je v příštích 12 až 24 měsících čekají. Někteří správci majetku již zavádějí interní opatření, díky nimž budou s to těchto výzev využít a učinit z nich konkurenční výhodu. 

Považujete tyto informace za užitečné?