Článek

Průzkum správy investic do nemovitostí pro rok 2015

Portrét správně fungujícího odvětví

Průzkum správy investic do nemovitostí společnosti Deloitte pro rok 2015 (2015 Real Estate Investment Management Survey) podává obraz správně fungujícího odvětví, které se v současné době přizpůsobuje novým obchodním paradigmatům a modelům – vzniklým jak na základě regulací, tak na základě požadavků investorů.

Shrnutí

Atraktivita nemovitostí jakožto třídy aktiv se vrátila na úroveň před krizí. Suverénní (státní) investiční fondy získávají čím dál větší váhu v odvětví, kterému stále z velké části dominují penzijní fondy a pojišťovny – dva tradičně největší investoři. Alokace investic do nemovitostí narůstají jak na evropské, tak na celosvětové úrovni, čímž dochází k posilování konkurence, které musí manažeři při rozvíjení svých strategií a hledání správných aktiv čelit.  

Konkurence při výběru obchodu a jeho uskutečnění je společným jmenovatelem celého průzkumu: Manažeři, kteří v uplynulých 18 měsících úspěšně navýšili kapitál, musí nyní své investiční strategie rozvíjet tím, že naleznou správná aktiva, díky nimž se jim podaří docílit kýženého výkonu. Scéna je přeplněná a vysoký tlak, jemuž jsou manažeři vystaveni, způsobuje, že většina z nich mění svůj tradiční způsob obchodování. Někteří upravují své investiční strategie a rozšiřují základní portfolio o rizikovější investice, další obohacují své služby o nové třídy aktiv, aby tak rozšířili svou nabídku produktů, a jiní otevírají či zavírají kanceláře, aby svou působnost reorganizovali. Přesto se však najde ještě další skupina, která více investuje po celé Evropě, USA nebo Asii či otevírá kanceláře, investuje a obchoduje v nových zemích. Tito investoři jsou již činní v mezinárodním měřítku, potřebují ale celosvětové partnery, kteří by podpořili globální růst jejich obchodu.

Velké množství manažerů tyto změny podporuje a přehodnocuje své nástroje v oblasti informačních technologií s cílem zvýšit efektivitu provozu zavedením systémů, jež by monitorovaly aktivity fondů v rámci celého jejich životního cyklu, nebo které by umožňovaly lepší kontrolu nemovitého majetku. Nehledě na rozsah hledá realitní odvětví řešení, jež by podpořila – či upevnila – standardizaci způsobu, kterým jsou obchodní transakce prováděny. V tomto ohledu dláždí cestu novým IT nástrojům především zprávy investorů. Skutečnost je totiž taková, že zatímco oborové standardy, jako je např. INREV, nabývají na oblibě a jsou stále častěji uznávány jako osvědčené postupy, zprávy jsou stále z větší části vytvářeny ručně, nebo dokonce ad hoc. Manažeři mají sklon odpovídat na specifické dotazy specifickými zprávami, přičemž rekonciliaci provádějí ručně a informace získávají ad hoc – proto je zapotřebí standardizace, kterou by mohly přinést specializované IT nástroje. V neposlední řadě manažery stále intenzívně zaměstnává regulatorní břímě směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Otázkou zůstává, jak směrnici provést a jak strukturovat řízení společností, aby byla omezena duplicita a náklady (přehled ocenění, distribuce, vztah manažerských společností a správců alternativních investičních fondů atd.). Dodržování právních norem představuje především problém pro manažery, kteří nejsou s to držet krok s nejnovějším vývojem.

Celkově je však převládající postoj poměrně pozitivní. Strategické a provozní nedostatky byly rozpoznány a ti nejinovativnější hráči je již proměňují v příležitosti, které budou utvářet nejbližší budoucnost tohoto odvětví.

Průzkum správy investic do nemovitostí pro rok 2015
Považujete tyto informace za užitečné?