Případová studie

Analýza regulace stavební legislativy v hlavním městě Praze a vybraných evropských metropolích

Průzkum mezi odborníky

Průzkum společnosti Deloitte mezi odbornou veřejností, který proběhl v lednu 2016 a který se týkal udržitelného rozvoje hlavního města Prahy, přinesl celou řadu zajímavých zjištění. Vedle např. absence dlouhodobé vize a strategie rozvoje hlavního města, nekoncepčního využívání brownfiledů anebo připravenosti participovat na rozvoji dané lokality, respondenti vnímali jako prioritu zjednodušení povolovacích procesů v oblasti výstavby a zároveň jako příklady měst, která by pro Prahu v různých oblastech mohla být inspirativní a sloužit jako vzor, nejčastěji uváděli vyspělá města západní Evropy, zejména Londýn, Kodaň, Berlín, Mnichov a Vídeň.

Považujete tyto informace za užitečné?