Analýza

Deloitte Develop Index

Jak se mění ceny nemovitostí v Praze?

Deloitte Develop Index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a ceníků developerských projektů. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období.

Únor 2021

V listopadu a prosinci nabídková cena pražských nových bytů opět vzrostla, a to o 1,5 % na průměrnou částku 120 000 Kč/m2. Meziročně se jedná o 6,7% nárůst, ve srovnání s rokem 2014 se cenová hladina pražské nabídky zvýšila o 84 %. Nejvýraznější nárůst – o 8,7 % –  zaznamenaly byty v Praze 2 (165 100 Kč/m2). Naopak k velmi mírnému poklesu došlo u bytů v Praze 10 (-0,6 %), v Praze 5 (-0,3 %) a v Praze 1 (-0,42 %). Stále platí, že nejdražší byty se prodávají v Praze 1, metr čtvereční zde stojí 205 800 Kč, a nejlevnější pak v Praze 9 (105 700 Kč/m2). V posledních dvou měsících roku 2020 se na pražském developerském trhu prodalo celkem 1419 bytů.

Stáhněte si vydání listopad-prosinec 2020 (PDF)

Prosinec 2020

Mírné zvyšování průměrné nabídkové částky za metr čtvereční pokračovalo na pražském bytovém trhu i v září a říjnu. Průměrná cena se vyšplhala o 0,9 % na 118 200 Kč/m2. Nabídkové ceny rostly nejrychleji na Praze 6 (o 1,8 % na 129 200 Kč/m2), naopak nejpomaleji potom na Praze 1 (o 0,1 % na 206 700 Kč/m2). Praha 1 však i přesto zůstává nejdražší lokalitou v hlavním městě. Nejlevnější byty byly naproti tomu k dostání na Praze 9 (104 000 Kč/m2). Překvapením ve zmiňovaném období byl významný nárůst poptávky, a to o 61 % oproti předcházejícím letním měsícům.

Stáhněte si vydání září-říjen 2020 (PDF)

Říjen 2020

Po předchozím velmi mírném poklesu průměrné ceny pražských bytů došlo v době prázdninových měsíců opět k jejímu nárůstu. Průměrná nabídková cena nových volných bytů k prodeji dosáhla úrovně 117 200 Kč/m2, což představuje zvýšení o 1,4 %. Nejdražší byty byly ke koupi i nadále v Praze 1 (206 400 Kč/m2), druhým nejdražším obvodem byla Praha 2 (150 600 Kč/m2) a třetím pak Praha 6 (127 000 Kč/m2). Naopak nejlevnější zůstaly byty v Praze 9 (103 500 Kč/m2). Největší procentuální nárůst oproti předchozím dvěma měsícům zaznamenaly byty v Praze 2, a to o 4,9 %. K mírnému poklesu cen došlo pouze v Praze 5 (-0,9 %) a v Praze 7 (-0,2 %).

Stáhněte si vydání červenec - srpen 2020 (PDF)

Červenec 2020

Poprvé v roce 2020 došlo na pražském trhu s novými byty k velmi mírnému poklesu cenové hladiny, a sice o 0,1 % na průměrných 115 600 Kč za metr čtvereční. V období května a června přišlo totiž na trh nadprůměrné množství projektů nacházejících se v lokalitách dále od centra, což vedlo ke stagnaci průměrné cenové nabídky na úrovni celé Prahy. Nejdražší byty zůstávají na Praze 1 (201 200 Kč/m2), nejlevnější jsou k dostání na Praze 9 (103 200 Kč/m2). Nejvíce průměrná cena poklesla na Praze 3 (o 11,2 % na 116 800 Kč/m2), naopak největší nárůst byl zaznamenán na Praze 2 (o 5,3 % na 143 600 Kč/m2).

Stáhněte si vydání květen-červen 2020 (PDF)

Květen 2020

V březnu a dubnu došlo na pražském trhu s novými byty opět ke zvýšení průměrné nabídkové částky za metr čtvereční. Nárůst byl však oproti předchozímu období o něco mírnější a cena se zvýšila o jedno procento na 115 700 Kč/m2. Nejdražší byty jsou k dostání i nadále na Praze 1, a to za 194 200 Kč/m2. Naopak nejlevněji lze byty pořídit na Praze 9, kde se průměrná cena pohybuje okolo 102 900 Kč/m2. Nejvyšší nárůst zaznamenala Praha 8 (o 5,3 % na 115 300 Kč/m2), nejvíce cena klesla na Praze 4 (o 3,6 % 112 700 Kč/m2). Zároveň se za uvedené období také zvýšil počet bytů v nabídce o bezmála 600 nových jednotek na 5 392.

Stáhněte si vydání březen-duben 2020 (PDF)

Duben 2020

Začátek roku 2020 se nesl v duchu nárůstu cenové hladiny – v průběhu ledna a února stoupla cena pražských bytů stejně jako v předchozím období o 1,8 % a nově zakotvila na průměrné nabídkové částce 114 500 Kč za metr čtvereční. Počet volných bytů oproti předchozímu období klesl na 4 800. Největší nárůst cen zaznamenala Praha 4, kde průměrná hodnota stoupla o 6,7 % na 116 900 Kč/m2. Naopak nejvíce ceny klesly na Praze 7, a to o 5,2 % na 110 300 Kč/m2. Nejdražší byty zůstávají i nadále na Praze 1 (195 000 Kč/m2) a nejlevnější na Praze 9 (102 300 Kč/m2).

Stáhněte si vydání leden-únor 2020 (PDF)

Únor 2020

Na konci roku 2019 došlo v Praze opět k nárůstu cenové hladiny. Průměrná nabídková cena nových volných bytů k prodeji dosáhla úrovně 112 500 Kč/m2, což představuje oproti předchozím dvěma měsícům nárůst o 1,8 % a v meziročním srovnání o 6 %. Průměrný volný byt v pražské nabídce byl v listopadu a prosinci 69 m2 velký a stál 7 694 000 Kč. Nejdražším obvodem zůstala Praha 1 s průměrnou cenou 194 600 Kč/m2. Nejlevnější byty byly i nadále ke koupi v Praze 9, kde stál metr čtvereční v průměru 103 000 Kč. Cena bytů v Praze 2 v daném období klesla o 3 % na 131 600 Kč/m2, naopak více než 4% nárůst zaznamenaly Praha 3 (124 100 Kč/m2), Praha 4 (109 600 Kč/m2) a Praha 5 (117 900 Kč/m2).

Stáhněte si vydání listopad-prosinec 2019 (PDF)

Prosinec 2019

V průběhu září a října vzrostla v Praze průměrná cena bytů
jen o 0,5 %, tedy na 110 500 Kč za metr čtvereční. Počet volných bytů
přitom stoupl na 5 533. Průměrná nabídková cena za byty v developerských
projektech naproti tomu klesla na 104 300 Kč/m2. Nejdražší byty
byly k pořízení tradičně na Praze 1, a to v průměru za 195 000 Kč/m2.
Nejvíce cena bytů šplhala na Praze 3 o 4,1 % na 118 900 Kč/m2,
naopak největší pokles průměrné pořizovací ceny zaznamenala Praha 8, kde se
hodnota volných bytů snížila o 6,3 % na 103 300 Kč/m2.

Stáhněte si vydání září-říjen 2019 (PDF)

Listopad 2019

Poprvé v tomto roce cenová nabídka na trhu s realitami poklesla. Počet volných bytů na pražském trhu klesl na 5 442, což bylo způsobeno mimo jiné dobrým prodejem, malým počtem nových bytů a stažením dvou developerských projektů z prodeje. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosahovala 110 000 Kč/m2, meziročně se tak jedná o více než 7% nárůst. Nejdražším pražským obvodem zůstává i nadále Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 193 000 Kč/m2. Naopak nejlevnější byty byly ke koupi v Praze 9, a to v průměru za 97 200 Kč/m2.

Stáhněte si vydání červenec-srpen 2019 (PDF)

Říjen 2019

Nastavená cenová hladina na trhu nabízených developerských projektů spolu s opatřeními ČNB mají za následek pokles prodejů a zvýšení zásob volných bytů na pražském trhu. Trend dynamického růstu cen se výrazně zpomalil, pokles cen však očekávat nelze. V květnu a v červnu vzrostla průměrná cena pražského bytu jen mírně, a to o 0,6 % na 107 700 Kč/m2. Nejvíce zdražily byty v Praze 10 (+ 7,3 %) a v Praze 7 (+ 7,1 %). K výraznému poklesu naopak došlo v Praze 8, kde byty zlevnily o 10,4 %. Nejdražší byty jsou i nadále v Praze 1, kde stojí metr čtvereční 193 000 Kč. Praha 9 se v daném období stala nejlevnějším pražským obvodem s 95 400 Kč za metr čtvereční.

Stáhněte si vydání květen-červen 2019 (PDF)

Červen 2019

Aktuální situace na pražském rezidenčním trhu naznačuje možné blížící se změny. Ceny nových pražských bytů v nejbližším období již pravděpodobně nijak výrazně neporostou. V březnu a dubnu průměrná cena volných pražských bytů oproti minulým dvěma měsícům mírně klesala, a to o 0,7 % na 117 100 Kč za metr čtvereční. Celkový počet nových volných bytů na pražském trhu se v březnu a dubnu 2019 snížil a na počátku května 2019 dosahoval hodnoty 5 775. Nejvíce v daném období rostly ceny bytů v Praze 10 (+4,1 %). Ceny naopak klesaly například v Praze 4 (-2,5 %) či v Praze 2 (-1,7 %). Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 192 300 Kč/m2, naopak nejlevnější byty byly na konci dubna ke koupi na území Prahy 9, kde bylo možné pořídit byt v průměru za 93 900 Kč/m2.

Stáhněte si vydání březen-duben 2019 (PDF)

Duben 2019

V lednu a únoru stoupla průměrná cena pražského bytu o 1,7 %, tedy na 107 900 Kč za metr čtvereční. Největší růst zaznamenala Praha 4, kde se ceny bytů zvýšily v průměru o 8 %, a také Praha 3 (+5,2 %). Naopak k poklesu, byť velmi mírnému, došlo v Praze 6 (-0,4 %) a v Praze 1 (-0,08 %), která však i nadále zůstává nejdražším pražským obvodem s cenou 189 600 Kč za m2. Nejlevnějším obvodem je pak Praha 10 (92 600 Kč / m2). Na trh bylo ve sledovaném období uvedeno 13 nových developerských projektů a 371 nových bytů.

Stáhněte si vydání leden-únor 2019 (PDF)

Únor 2019

V listopadu a prosinci přibylo na pražský rezidenční trh 703 bytů a 23 rezidenčních projektů. V meziročním porovnání narostla celková nabídka volných nových bytů v Praze o více než 35 %. Celkově bylo ke konci roku v nabídce 4 775 bytů v novostavbách za průměrnou cenu 98 500 Kč za m2 a 1 339 bytů v rekonstruovaných činžovních domech za průměrnou nabídkovou cenu 133 000 Kč za m2. Nejdražším pražským obvodem zůstává i nadále Praha 1, kde je nejvyšší průměrná nabídková cena 189 800 Kč za m2 (-3,44 %). Naopak nejlevnější byty byly ve sledovaném období ke koupi v Praze 10, a to za 91 700 Kč/m2 (-0,2 %).

Stáhněte si vydání listopad-prosinec 2018 (PDF)

Prosinec 2018

Měsíce září a říjen byly z hlediska nové nabídky bytů chudší než v předešlých letech. Do přímého prodeje bylo umístěno 965 nových bytů za průměrnou nabídkovou cenu 102 200 Kč/m2. Celkový počet volných bytů na pražském trhu se zvýšil téměř o 6 % a na počátku listopadu 2018 dosahoval 5 587. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosáhla na podzim ke 104 100 Kč/m2. Meziročně se jedná o téměř 12% nárůst a oproti roku 2014 se cenová hladina pražské nabídky zvýšila již o více než 59 %. Nejvyšší průměrná nabídková cena, 196 500 Kč/m2, zůstává v Praze 1, nejlevnější byty byly na konci října ke koupi v Praze 4 (průměrná cena 89 100 Kč/m2).

Stáhněte si vydání září-říjen 2018 (PDF)

Listopad 2018

Byty, které v Praze v současné době nabízejí ve svých rezidenčních projektech developeři, i nadále zdražovaly. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů vzrostla za období červenec–srpen 2018 o 1,8 % na 102 100 Kč za metr čtvereční. Nejvíce rostly ceny v Praze 9 (+6,9 %) a v Praze 7 (+4,7 %), naopak pokles cen zaznamenala Praha 1 (-3,38 %) a Praha 3 (-1,4 %). Praha 1 však zůstává suverénně nejdražším pražským obvodem s cenou 204 500 Kč/m2. Nejlevnější byty jsou pak ke koupi v Praze 4, a to za 86 200 Kč/m2. Na trh bylo v daném období uvedeno 13 nových projektů a 387 bytů.

Stáhněte si vydání červenec-srpen 2018 (PDF)

Srpen 2018

Květen a červen přinesly na pražský rezidenční trh nejvíce bytů (1 449) v daných dvou měsících od roku 2014. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosahovala 100 300 korun za metr čtvereční. Celkem se na pražském developerském trhu prodalo v tomto období 952 bytů, průměrný prodaný byt stál 6 210 000 Kč. Jeho jednotková cena byla 98 000 Kč/m2, velikost činila 63 m2. Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1. Nejlevnější byty byly na konci června ke koupi v Praze 9 a nejvyšší cenový nárůst zaznamenala Praha 6 (+8 %).

Stáhněte si vydání květen-červen 2018 (PDF)

Červen 2018

Situace na pražském rezidenčním trhu se výrazně nemění. Průměrná pražského bytu vzrostla ve sledovaném období o 3,8 %, tedy na 99,400 Kč za metr čtvereční. Na trh bylo v období březen – duben 2018 uvedeno celkem 23 nových developerských projektů a 945 nových bytů. Nejvyšší cenový růst aktuálně zaznamenávají okrajové městské obvody, a to Praha 10 (+5,8 %), Praha 4 (+5,2 %) a Praha 5 (+4,7 %). K mírnému poklesu cen naopak došlo v Praze 8 (- 1,3 %).

Stáhněte si vydání březen-duben 2018 (PDF)

Duben 2018

První dva měsíce roku 2018 s sebou přinesly nejvyšší nabídku za posledních pět let. Průměrná nabídková cena volných bytů v developerských projektech za začátku roku 2018 stagnovala a dosáhla na hodnotu 95 800 Kč/m2. Nejvyšší cenový růst nyní v Praze zaznamenávají okrajové městské obvody, a to Praha 9 (+6,9 %) a Praha 10 (+5 %).

Stáhněte si vydání leden-únor 2018 (PDF)

Únor 2018

Poslední dva měsíce roku 2017 přinesly pokles množství volných bytů na pražském trhu. Ceny pokračovaly v růstu a dosáhly hodnoty 95 900 kč/m2, to je meziroční nárůst o 12 %. Nejdražší zůstává Praha 1, nejlevnější byty se nabízejí na Praze 4.

Stáhněte si vydání listopad-prosinec 2017 (PDF)

Považujete tyto informace za užitečné?