Případová studie

Praha 2030 – investiční záměry

Jaké investice jsou pro Prahu klíčové a bez jakých se obejde?

Dokončení vnitřního Městského okruhu, vybudování přímého spojení z centra města na Letiště Václava Havla nebo naplnění strategie „Smart city“ patří mezi klíčové investiční záměry, do nichž by Praha měla investovat. Naopak akvizice Nemocnice Na Bulovce, výstavba dalších pavilonů v ZOO Praha či nové budovy Magistrátu zůstávají na opačném konci tabulky. Vyplývá to ze zjištění společnosti Deloitte, která analyzovala 25 médii nejčastěji zmiňovaných investičních záměrů a řešila, do jaké míry jsou ve shodě s vizí hlavního města, jak je popsána ve Strategickém plánu hl.m.Prahy. Zkoumání doplnila také anketou mezi více než 800 odborníky, zaměřenou na výběr investičních priorit v Praze.

Hlavní zjištění analýzy naleznete v tiskové zprávě.

Praha 2030 - Investiční záměry
Považujete tyto informace za užitečné?