Případová studie

Praha a její strategie výstavby

Průzkum mezi odborníky

Praha potřebuje dlouhodobou strategii rozvoje, podle odborné veřejnosti ji zatím nemá. Naprostá většina (98 %) oslovených odborníků se shoduje na tom, že Praha potřebuje dlouhodobou strategii rozvoje, výstavby a investic do nemovitostí. Přitom jen 12 % respondentů uvedlo, že ji hlavní město ČR v tuto chvíli má. Významným faktorem, který brání dalšímu rozvoji města, je dopravní infrastruktura. Vyplývá to z průzkumu, který proběhl v prosinci loňského roku a lednu 2016.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 153 odborníků a osobností na oblast výstavby, rozvoje, projektování spolu s akademickou a ostatní odbornou veřejností. Cílem průzkumu bylo zmapovat názor odborné veřejnosti na oblast udržitelného rozvoje, výstavby a investic do nemovitostí v Praze a přispět tak k potřebné diskusi na toto téma.

Hlavní shrnutí průzkumu naleznete v tiskové zprávě.

Považujete tyto informace za užitečné?