Analýza

Rezidenční studie

Vývoj rezidenčního trhu

Trh s nemovitostmi je v současné době těžko čitelný. Kdy se má všímavá firma pustit do podnikání na trhu s nemovitostmi a jakou oblast má zvolit? Otázky správného načasování a místa vstupu na tento trh bývají často stejně závažné jako rozhodování o objemu kapitálu, který do dané transakce vložíme. Cílem jednotlivých vydání rezidenční studií je poskytnout nezávislý, objektivní a ucelený soubor informací o aktuálním stavu podnikatelského prostředí v oboru a o dalším očekávaném vývoji.

Publikováno 2012

Tuzemský rezidenční trh prochází obdobím stagnace, a to jak z pohledu cen, tak z pohledu poptávky. Stejně jako v minulých letech bude nadále pokračovat trend v podobě výraznější segmentace trhu z pohledu zákazníků či diferenciace trhu založené na kvalitě a moderním designu. Vyplývá to z třetí rezidenční studie společnosti Deloitte s názvem Byty nad zlato?

 

Vývoj rezidenčního trhu v roce 2011 - Byty nad zlato?

Publikováno 2010

Obdobně jako v závěru roku 2008 jsme se ve druhé rezidenční studii zaměřili na analýzu faktorů ovlivňujících vývoj rezidenčního trhu v České republice a na zmapování reakcí a postojů developerských a finančních společností na vývoj rezidenčního trhu v kontextu doznívající ekonomické krize a na predikci dalšího očekávaného vývoje.

Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Publikováno 2009

Při přípravě první rezidenční studie jsme se v závěru roku 2008 zaměřili na detailní analýzu externích i interních faktorů ovlivňujících vývoj rezidenčního trhu v České republice, zmapování reakcí a postojů vybraných developerských, stavebních a finančních společností na vývoj rezidenčního trhu jako následku finanční krize a na predikci možných scénářů dalšího vývoje.

 

Vývoj rezidenčního trhu v roce 2008 - Finanční krize
Považujete tyto informace za užitečné?