Analýza

Udržitelné stavební investice v ČR

Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice

Studie Udržitelné stavební investice v ČR, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS), se zabývá zhodnocením aktuálního stavu stavebnictví v České republice. Porovnává vývoj veřejných investic, stav infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích včetně elementární statistické analýzy. Součástí studie je formulace závěrů a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování deficitu v investiční vybavenosti ČR oproti vyspělým zemím EU. Snaží se poskytnout nezávislý pohled na český stavební trh a poukázat na relevantní opatření pro stabilizaci ekonomiky.

Publikováno 2012

V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je stavebnictví v ČR již čtvrtým rokem v recesi a vykazuje ve srovnání s okolními zeměmi negativní trend. Ke zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou.

Považujete tyto informace za užitečné?