Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Fintech: součást realitního ekosystému

Realitní předpovědi na rok 2018

Fintech společnostem se podařil rychlý vstup na realitní trh. I proto je nezbytné změnit způsob uvažování. Je čas být aktivní namísto prosazování obranného postoje. Přezkoumejte firemní strategii spolupráce s fintech společnostmi a začněte se do jejich činnosti aktivně zapojovat. Víte ale, jak s těmito společnostmi spolupracovat? A je to pro vás ta pravá cesta, po které se máte vydat?

08/02 - Jim Berry a Surabhi Kejriwal

Fintech společnosti v číslech

Hloubková analýza údajů firmy Venture Scanner ukázala, že počet realitních fintech společností na světě exponenciálně vzrostl ze 176 v roce 2008 na 1 318 ve třetím čtvrtletí roku 2017. Startupy, které se zaměřují na výstavbu a správu nemovitostí, předčí počet fintech společností, jejichž cílem je financování a investice nebo pronájem a nákupní a prodejní transakce (viz. obr. 1). Geograficky jsou jasným vítězem z hlediska počtu fintech společností Spojené státy, další příčky obsadila Indie a Německo.

Kumulativní investice realitních fintech společností v období 2008 - 2017 prudce stouply z 2,4 miliardy USD na 33,7 miliardy USD. Hlavním zdrojem financování zůstává venture kapitál. Významné zdroje však přicházejí i od dalších investorů včetně nemovitostních investičních trustů, zavedených společností poskytujících realitní služby a realitních investorů, private equity firem a jednotlivců s vysokým čistým jměním. Z geografického hlediska jsou na vrcholu žebříčku podle investic USA a Indie, na třetím místě pak Čína vystřídala Německo.

Jak spolupracovat s fintech společnostmi?

Většinou převládá názor, že startupy ohrožují pozici zavedených realitních společností, protože nabízejí inovativní řešení a lepší uživatelskou zkušenost za relativně nižší cenu a v rychlejším tempu. Tradiční realitní společnosti však mohou fintech startupy využít k rozvoji provozní efektivity, vytvoření působivých zážitků pro nájemníky nebo dokonce k diverzifikaci stávajícího podnikání a získání nových zdrojů výnosů. Jelikož realitní společnosti v zavádění technologií zpravidla zaostávají, mohou využít příležitosti a své stávající možnosti výrazně vylepšit.

Společnosti mohou zvážit různé způsoby propojení s fintech oblastí. Jaké?

Spuštění nebo účast na spuštění firemních akcelerátorů: Nezávislé či firemní akcelerátory by realitním společnostem umožnily zachytit relevantní nápady a řešení na samém počátku. Může jít o efektivní a relativně úsporný způsob, jak vytěžit kapitál z nových myšlenek, které startupy přinášejí. Například evropský vlastník maloobchodních a kancelářských nemovitostí Unibail-Rodamco má program akcelerátoru pro startupy, který funguje pod názvem UR Link. Pomocí tohoto programu společnost poskytuje startupům financování, coaching a mentoring i pracoviště založené na vzájemné spolupráci a podílí se na vytváření prototypů pro své velké portfolio s cílem digitalizovat svá nákupní centra a zvýšit pohodlí uživatelů.

Využití služeb fintechů: Realitní vlastníci, developeři a investoři mohou využívat fintechové platformy pro nejrůznější služby, včetně činností souvisejících s pronájmem, akvizicemi a prodejem, správou procesu upisování a získáváním přístupu k podrobným finančním modelům pro financování nemovitostí. Například Assess+RE poskytuje cloudové služby, jako jsou modely oceňování nemovitostí a související finanční analýzy.

Investice: Společnosti, které startupům rozumí, mají dostatečné finance a správnou chuť riskovat, mohou do fintech společností investovat. V některých případech mohou mít společnosti pro startupy význam sdílením zkušeností či vztahů, nebo dokonce přispívat k obchodní činnosti startupů tím, že se stanou odběrateli jejich produktů a služeb. Například v roce 2016 investovala skupina vlastníků velkých nákupních center do společnosti Deliv – startupu, který nabízel dodávky zákazníkům ještě týž den.

Akvizice: Společnosti, které nemají hluboko do kapsy a startupům rozumí, mohou provést strategické akvizice, aby snížily budoucí konkurenci a zároveň zvýšily své schopnosti a působnost z hlediska klientů i trhů. Například v prosinci 2015 provedla společnost JLL akvizici společnosti Corrigo Incorporated, poskytovatele cloudových řešení pro facility management, aby posílila transparentnost, zvýšila produktivitu a využila pokročilou analytiku. Údaje společnosti Venture Scanner ukazují, že akvizice v oblasti výstavby a správy nemovitostí na trhu realitních fintechů za poslední čtyři roky významně vzrostly. Celkový počet akvizic se zvýšil z pouhých 2 v roce 2012 na 35 v roce 2016, ve třetím čtvrtletí roku 2017 jich bylo 19.

Spolupráce s fintech společnostmi – ano či ne

Zodpovězte si několik otázek, které vám mohou usnadnit rozhodnutí…

  • Změňte svůj postoj z obrany na aktivní účast. Stále považujete fintech společnosti za konkurenční hrozbu?
  • Přezkoumejte svou firemní strategii stávající spolupráce s fintech společnostmi. Máte nějakou investiční nebo akviziční prioritu? Jaká je vaše stávající strategie spolupráce a model zapojení do činnosti fintechů?
  • Začněte podnikat kroky vedoucí ke spolupráci s fintech společnostmi. Nakolik jste schopni držet krok s rozvojem fintechů od uzavření smlouvy přes ověření koncepce a pilotní projekty až po vykázání výsledků?

Máte-li zájem lépe porozumět fintech společnostem, seznamte se našimi studiemi: Fintech by the numbers Incumbents, startups, investors adapt to maturing ecosystem (Fintech v číslech – Zavedené společnosti, startupy a investoři se přizpůsobují dospívajícímu ekosystému) a 2018 Real Estate Outlook Optimize opportunities in an ever-changing environment (Výhled realitních společností pro rok 2018 – Optimalizace příležitostí ve stále se měnícím prostředí).

Reference

  1. For the purposes of this report, we have defined “fintech” as the ecosystem of (perhaps initially) small technology-based startup firms that either provide RE services to the marketplace or primarily serve the RE industry.
  2. UR Link website http://www.ur-link.fr/.
  3. Ibid.
  4. Assess+RE website https://www.assessre.com/, accessed on August 4, 2017.
  5. Venture Scanner.
  6. “JLL to Acquire Technology Pioneer Corrigo,” JLL News Release, December 2, 2015.
Považujete tyto informace za užitečné?