Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Co se chystá v sektoru nemovitostí budoucnosti? Změna designu korporátních organizací

Realitní předpovědi na rok 2018

Podoba korporátních organizací se vyvíjí v souladu s rychlejším tempem technologií, vyšší úrovní flexibility pracovní síly a měnící se povahou pracovních pozic, což má dopad na způsob, jakým využíváme fyzické pracovní prostředí. Potřebu ovlivňovat rozhodnutí o nemovitostech pociťují nejrůznější oblasti byznysu a hlavní slovo začínají mít generální, technologičtí a IT ředitelé i personalisté.

01/02 - Rob Scopes a Shaun Dawson

Změny v hierarchii rozhodování

Technologie se rozvíjejí v tak rychlém tempu, že je společnosti nestačí zavádět či upravovat pro své potřeby. Druh práce i místo jejího výkonu prošly za posledních deset let výraznou změnou. Složení pracovní síly, kdy narůstá poměr žen a u řady zaměstnanců se zvyšuje věk odchodu do důchodu, vede k tomu, že se na pracovišti v současné době potkává pět generací.

Stále častěji je vyvíjen nátlak na to, aby se transformoval typický organizační model společnosti, což rovněž zahrnuje hierarchii rozhodování, obzvláště pak veškerá rozhodnutí týkající se nemovitostí. Svět práce je na prahu nové éry.

Nové obchodní prostředí

Při budování organizace budoucnosti bude hrát hlavní roli obchodní agilnost, kdy se na rozhodování bude podílet rozsáhlá síť týmů a nikoliv pouze několik jedinců na vrcholu hierarchické struktury. Tyto sítě reagují na obchodní potřeby, v důsledku čehož se týmy rychle sestavují i rozpouštějí. Nový model vyústí v inovativní pojetí vedení, přičemž by měl prosazovat vyšší inkluzi, zapojení zaměstnanců či pracovních postupů. Oblast nemovitostí je jedním ze způsobů, jimiž lze implementaci organizační změny dále usnadnit.

Rozhodnutí v oblasti nemovitostí bývaly doménou finančních ředitelů či ředitelů nemovitostí, přičemž významnější rozhodnutí, jako např. nové kancelářské prostory či nové lokality, byly projednávány s dalšími vedoucími pracovníky. Přestože konečné rozhodnutí i nadále náleží stejným lidem či funkcím, vstup z více obchodních oblastí a od pracovní síly na všech úrovních je klíčový, poněvadž podoba organizací má stále častěji proměnlivý charakter.

Posílení hlasu zaměstnanců

Pracoviště a především kancelář hrají i nadále v rámci firemní kultury významnou roli, přestože sílí jak tendence využívat práci na dálku, tak krátkodobou pracovní sílu. Představují totiž element, díky němuž zaměstnanci získávají sdílené zkušenosti. Avšak odkaz minulosti, procesy a hierarchie určily směr, jímž se pracoviště postupně (pokud vůbec) vyvíjelo. Nyní nastal čas přistupovat k této problematice komplexněji a názory na pracoviště zjišťovat rovněž od zaměstnanců.

Nespokojenost s pracovním prostředím by mohla vést k širší nespokojenosti v práci jako takové. Společnosti by měly využívat pracoviště jako prostředek, díky kterému mohou zaměstnanci svoji práci nově definovat, což umožní vyšší produktivitu, profesní vzdělávání a následně pocit profesního uspokojení. Zároveň, což je ještě důležitější, se bezprecedentním způsobem zvýší integrace lidí a technologií. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, z oddělení lidských zdrojů (HR) a informačních technologií (IT) se stávají, pokud jde o usnadnění a přípravu organizace pracovní síly, a tím pádem i samotného pracoviště, klíčoví aktéři.

Kancelář jako scéna

Poněvadž se společnosti stále více digitalizují, je třeba přehodnotit tradiční pohled na nemovitosti jakožto nadbytečné výdaje či na prostorové požadavky vycházející ze starých principů. Pracoviště by se mělo vnímat spíše jako „scéna“, jejíž kulisy lze změnit podle potřeb dané společnosti. Prostor umožňující větší kreativitu, spolupráci, vzdělání a socializaci prostřednictvím interakce mezi zaměstnanci je základním předpokladem pro vytvoření pracoviště 21. století.

Statické pracoviště s největší pravděpodobností omezí především ty společnosti, jež se spoléhají na to, že se nějakým způsobem nové situaci přizpůsobí. Stát se agilní firmou znamená být flexibilní, ať už jde o rozhodování, pracovní sílu nebo skutečně fyzický prostor.

Pro některé společnosti bude nová organizační podoba představovat kulturní šok. Pomocí společného jmenovatele, jako je například pracoviště, by se mohlo dosáhnout pozitivní zákaznické zkušenosti, která přispěje k nárůstu vlastnictví u pracovní síly a následně i ke zvýšení produktivity.

Pro rok 2018 očekáváme, že rychlost transformace pracovní síly poroste více, než jsme dosud zažili, což přinutí společnosti změnit své stávající modely vedení a rozhodování. V důsledku toho se pracoviště stane klíčovým hybatelem této změny.

Považujete tyto informace za užitečné?