Analýza

Výstavba rezidenčního projektu v Praze zabere průměrně 9 let

Podle zjištění společnosti Deloitte trvá celkový proces vzniku nového rezidenčního projektu od počáteční fáze předprojektové přípravy až po finální dokončení stavby průměrně 9 let. Z toho 5 let probíhají schvalovací procesy, do nichž navíc v kterékoliv fázi mohou vstoupit další subjekty a pozdržet jej. Analýza zároveň konstatuje, že úřady často nedodržují zákonem stanovené lhůty, aniž by za to byly sankcionovány.

Podle Miroslava Linharta, partnera a vedoucího oddělení nemovitostí společnosti Deloitte, se za posledních deset let doba povolování výstavby nových bytů významně prodloužila, a to z 2 až 3 let na 8 až 10 let. „Na trhu často dochází i k dalším nešvarům. Například nejsou dodržovány správní lhůty. Stále více se tak prohlubuje problém s nedostatkem nových bytů, které je možné na trhu vůbec nabídnout.“

Délka jednotlivých fází procesu
 • Průměrná doba mezi zahájením procesu EIA a jeho dokončením: 0,5 let
 • Průměrná doba mezi dokončením procesu EIA a vydáním ÚR: 1,7 roku
 • Průměrná doba mezi vydáním ÚR a vydáním SP: 2,9 let
 • Délka trvání cyklu od zahájení EIA přes dokončení EIA, vydání ÚR a SP: 5,1 let
 • Předprojektová příprava: 1,7 roku
 • Výstavba: 2 roky

 

Připravované projekty v číslech
 • V rámci zhruba 730 rezidenčních developerských projektů byly evidovány údaje o více než 42 000 bytech
 • Nejvíce rezidenčních projektů v přípravě se nachází v Praze 5 (168)
 • Nejvíce bytů v přípravě je v Praze 4 (8 898)
 • Z hlediska průměrného počtu bytů se největší bytové rezidenční projekty plánují v devátém městském obvodu
 • Nejvíce bytů v přípravě na 1 000 obyvatel vzniká v Praze 19 (88)

Analýza připravovaných projektů společnosti Deloitte se zaměřila na developerské projekty, které se objevily na úředních deskách metropole v období od 1. 1. 2014 až 31. 3. 2018 a doposud nejsou po stavební ani právní stránce dokončeny. Zkoumala legislativní proces přípravy projektů zahrnující 4 zásadní fáze – zahájení a dokončení EIA (tj. posouzení vlivů na životní prostředí), vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Z hlediska jednotlivých fází bylo rozhodující datum vydání územního rozhodnutí.

Stáhněte si kompletní Analýzu připravovaných projektů (PDF).