Analýza

Vývoj na rezidenčním trhu

Pravidelně pro vás sledujeme a analyzujeme nabídky realitních portálů

Analýza nabídky nájmů a prodejů bytů na realitních portálech v březnu roku 2021

Shrnutí analýzy

V březnu roku 2021 byl na realitním trhu v ČR nadále citelný dopad pandemie covidu-19. Prodlužování opatření se značně dotýká zejména cestovního ruchu v Praze, jehož výrazný pokles ovlivňuje vývoj nájemního trhu jak v oblasti cen nájmů, tak množství nabízených bytů. Výrazně se tento trend projevuje v centrálních částech hlavního města, kde roste nabídka nových bytů s nižšími cenami nájmů.

Ceny vlastnického bydlení zaznamenaly další mírný růst, což podporuje uvažování části obyvatelstva o koupi bytu jako dlouhodobě stabilní investici.

  • Na nájemním trhu v Praze lze v prvním čtvrtletí roku pozorovat mírný pokles cen nájmů ve více městských obvodech. Většina ostatních krajských měst také zaznamenala mírný pokles. Naopak ve zbytku republiky nájmy mírně rostly.
  • Při detailním pohledu na Prahu je vidět, že podle inzerátů stažených z realitních portálů dosahují nejvyššího nájmu po delší době opět byty v městském obvodu Praha 1, kde se průměrná cena pronájmu vyšplhala na 327 Kč/m2. Tento městský obvod předstihl Prahu 2, kde byla průměrná cena realizovaného pronájmu „pouze“ 305 Kč/m2.
  • Oproti stagnujícím cenám na nájemním trhu hladina cen při prodejích bytů napříč ČR dlouhodobě roste. V meziměsíčním srovnání krajských měst zaznamenaly nejvyšší nárůst nabídkových cen na realitních portálech Pardubice, kde se v březnu průměrná cena staženého inzerátu zvýšila o 11 % na 59 000 Kč.
  • Průměrná cena v Praze za metr čtvereční se u nabídek prodejů bytů mírně zvýšila ve většině městských částí. Největší počet stažených nabídek byl tradičně v největších městských obvodech – v Praze 4 a Praze 5. Průměrná prodejní cena u stažených inzerátů v Praze se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila o 1,7 % na 105 000 Kč za m2

Čtěte více

Předešlé analýzy

Analýza nabídky nájmů a prodejů bytů na realitních portálech v lednu 2021

V prvním měsíci roku 2021 je na realitním trhu v ČR stále citelný dopad pandemie COVID-19. Znovuzavedení opatření se značně dotýká zejména cestovního ruchu v Praze, který se dále přenáší do nájemního trhu v podobě vyššího přísunu nových bytů v centrálních částech města s nižšími cenami nájmů.Obecně se ale daří segmentu vlastnického bydlení, kdy nabídkové ceny inzerovaných bytů napříč ČR dlouhodobě rostou, což podporuje zejména uvažování části obyvatelstva o koupi bytu jako dlouhodobě stabilní investice.

Čtěte více

Analýza nabídky nájmů a prodejů bytů na realitních portálech v roce 2020

Synonymem roku 2020 je dozajista pandemie nemoci covid-19, která ovlivnila téměř všechny segmenty ekonomiky. A ani realitní trh nebyl výjimkou. Po úvodním šoku a nejistotě spojené s první vlnou pandemie během jara se až na výjimky většina dílčích trhů stabilizovala a vrátila se ke svým dlouhodobým trendům. To se ovšem netýká nájemního trhu v Praze, kde docházelo během jara a podzimu k poklesům výše nájemného, a to zejména kvůli nárůstu nabídky volných bytů k pronájmu.

Čtěte více

Analýza nabídky realitních portálů do konce srpna 2020

Během léta, které se neslo ve znamení téměř úplného upuštění od opatření proti šíření nemoci Covid-19 se situace na trhu rezidenčních nemovitostí na většině dílčích trhů vrátila ke své předkrizové tendenci. Nejvýrazněji se však současná situace projevila na nájemním trhu v Praze, kde došlo ve srovnání se začátkem března k poklesu mediánového nájemného o zhruba 40 Kč/m2/měsíc. Trh prodejů bytů pokračuje ve své růstové tendenci z posledních let a jeho reakce je tudíž jen minimální. Situace na rezidenčním trhu v krajských městech a zbytku republiky zaznamenala během posledního půlroku jen velmi mírné výkyvy od své dlouhodobé trajektorie.

Čtěte více

Analýza nabídky realitních portálů do konce června 2020

Díky postupnému uvolňování většiny opatření proti šíření nemoci COVID-19 během druhé poloviny dubna a v květnu se aktivita na trhu rezidenčních nemovitostí na většině dílčích trhů vrátila na svou předkrizovou úroveň. Z perspektivy nabídkových cen prodejů bytů v Praze a krajských městech došlo pouze k mírnému zpomalení dlouhodobého růstového trendu posledních let.

Čtěte více

Analýza nabídky realitních portálů do konce dubna 2020

Důležitou roli na rezidenčním trhu v dubnu sehrál stát. Diskutovaná opatření na podporu rezidenčního trhu byla přijata (např. zrušení daně z nabytí nemovitosti), jejich účinek však budeme schopni vyhodnotit až v průběhu budoucích měsíců a let.

Čtěte více

Analýza nabídky realitních portálů do první poloviny dubna 2020

Další vývoj na poli rezidenčních nemovitostí bude záviset zejména na tom, jak dlouho ještě bude ekonomika uměle utlumena a zároveň, zda stát roztočí obávanou spirálu administrativních změn, které jsou spojené s diskutovaným zrušením daně z nabytí nemovitosti.

Čtěte více

Analýza dynamiky nabídky na rezidenčním trhu v březnu 2020

Nabídka na situaci spojenou s Covid-19 začala reagovat již na konci února 2020, a to nárůstem v segmentu pronájmů a poklesem nabídky v oblasti prodeje. Aktuální omezení v podobě nouzového stavu a restrikcí pohybu obyvatel mají patrný vliv, je však menší než obvyklé sezónní výkyvy.

Čtěte více

Považujete tyto informace za užitečné?