Analýza

Aktuální vývoj na rezidenčním trhu

Pravidelně pro vás sledujeme a analyzujeme nabídky realitních portálů

Shrnutí analýzy

Analýza nabídky realitních portálů do konce června

Díky postupnému uvolňování většiny opatření proti šíření nemoci COVID-19 během druhé poloviny dubna a v květnu se aktivita na trhu rezidenčních nemovitostí na většině dílčích trhů vrátila na svou předkrizovou úroveň. Z perspektivy nabídkových cen prodejů bytů v Praze a krajských městech došlo pouze k mírnému zpomalení dlouhodobého růstového trendu posledních let. Větší změny jsou pozorovatelné na nájemním trhu, na který se zejména v Praze dostalo do nabídky velké množství investičních bytů původně využívaných ke krátkodobému ubytování turistů. Tato nová nabídka způsobila pokles mediánového nájmu v Praze zhruba o 40 Kč/m2/měsíc. V krajských městech se ceny nájmů příliš nezměnily a zůstávají na úrovni srovnatelné s mediánem předchozích let.

Velký vliv na budoucí vývoj rezidenčního trhu v České republice bude mít další vývoj epidemiologické situace (možná tzv. druhá vlna) a také schopnost majitelů nemovitostí splácet hypoteční úvěry.

  • Snižování mediánové ceny nájmu v Praze se začátkem května zastavilo a osciluje kolem úrovně 280 Kč/m2/měsíc, což je v porovnání s první polovinou března pokles o více než 10 %. Pro šedesátimetrový byt to představuje snížení o 2 400 Kč/měsíc.
  • Počet nově zveřejněných inzerátů v Praze se ani po třech měsících nesnižuje k mediánu posledních čtyř let. Naopak, během druhé poloviny května se počet nových inzerátů zvýšil na 2 000 týdně oproti mediánu posledních čtyř let, který je na úrovni 1 350.
  • Počet stažených inzerátů na pronájem bytů v krajských městech během května a června vyrovnal počet nových nabídek. V krajských městech není tak výrazný rozdíl oproti dlouhodobému mediánu jako u inzerátů v Praze.
  • Po mírném výkyvu průměrných nabídkových cen bytů v Praze i v krajských městech v prvních dvou týdnech po vyhlášení nouzového stavu se ceny vrátily na své předešlé hodnoty a od začátku dubna pokračují ve své růstové trajektorii z předkrizového období. V Praze byla cenová úroveň nabídky na realitních portálech na konci června cca 97 000 Kč/m2.
  • Počet nových inzerátů na prodej bytů se začátkem května dostal blízko hodnotě čtyřletého mediánu a kolem této hodnoty osciloval až do konce června. Počet stažených nabídek v Praze vykazoval podobné charakteristiky, zatímco v krajských městech byl nárůst tržní aktivity pozvolnější.
Analýza nabídky realitních portálů do konce června

Předešlé analýzy

Analýza nabídky realitních portálů do konce dubna

Důležitou roli na rezidenčním trhu v dubnu sehrál stát. Diskutovaná opatření na podporu rezidenčního trhu byla přijata (např. zrušení daně z nabytí nemovitosti), jejich účinek však budeme schopni vyhodnotit až v průběhu budoucích měsíců a let.

Analýza nabídky realitních portálů do konce dubna
Analýza nabídky realitních portálů do první poloviny dubna 2020

Další vývoj na poli rezidenčních nemovitostí bude záviset zejména na tom, jak dlouho ještě bude ekonomika uměle utlumena a zároveň, zda stát roztočí obávanou spirálu administrativních změn, které jsou spojené s diskutovaným zrušením daně z nabytí nemovitosti.

Analýza nabídky realitních portálů do první poloviny dubna 2020
Analýza dynamiky nabídky na rezidenčním trhu v březnu 2020

Nabídka na situaci spojenou s Covid-19 začala reagovat již na konci února 2020, a to nárůstem v segmentu pronájmů a poklesem nabídky v oblasti prodeje. Aktuální omezení v podobě nouzového stavu a restrikcí pohybu obyvatel mají patrný vliv, je však menší než obvyklé sezónní výkyvy.

Analýza dynamiky nabídky na rezidenčním trhu v březnu 2020
Považujete tyto informace za užitečné?