Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Jak mít produktivní a spokojené zaměstnance? Vytvořte jim zdravé pracoviště

Realitní předpovědi na rok 2018

Stále jasněji si začínáme uvědomovat a chápat vztah mezi zdravím zaměstnanců a produktivitou, což podniky a developery vede k hledání způsobů, jak by zdravý životní styl mohla podporovat i samotná budova. Mezi faktory zlepšující zdraví patří denní světlo, kvalita vzduchu, míra hluku i design kanceláří. Zavedení nových standardů by mělo motivovat více podniků, aby se zapojily.

18/01 - Martin Laws, Chris Robinson a Shaun Dawson

Pocit zdraví a pohody je obvykle něco, o co v osobním životě všichni aktivně usilujeme. Význam udržování zdravého životního stylu na pracovišti však bývá často zanedbáván. Zdraví zaměstnanci jsou spokojení zaměstnanci, což se dále může odrazit ve vyšší produktivitě a uspokojení z vykonané práce. To je cíl, kterého by se měli snažit dosáhnout všichni zaměstnavatelé.

Zaměření na zdravější životní styl na pracovišti nabírá na síle. Jedná se o více než jen každodenní dodávky čerstvého ovoce nebo osobité a pohodlné odpočinkové zóny. Zdraví zaměstnanců může podporovat přímo pracoviště nebo, přesněji řečeno, samotná budova.

Potvrzení o zdraví

Ve snaze o dosažení udržitelného rozvoje nových budov a propagaci ekologického programu se několik globálních standardů stalo uznávanými referenčními hodnotami v oblasti designu, stavebnictví a následného využití. Ačkoli tyto certifikované standardy se pocitem zdraví a pohody potenciálních obyvatel nové budovy do určité míry zabývají, povědomí o potřebě zajistit zdraví zaměstnanců neustále roste.

Jako odpověď vyvinula organizace International WELL Building Institute první standard pro fyzické prostředí, který hodnotí několik faktorů: vzduch, vodu, stravu, světlo, fyzickou kondici, pohodlí a mysl. Po několikaletém průzkumu a sběru názorů lékařské, vědecké a realitní odborné veřejnosti se certifikace WELL zaměřuje na ovlivnění fyzického i psychického zdraví pracovníků a zároveň na snížení finančních závazků organizací, které jsou důsledkem nemocných zaměstnanců. Díky rostoucímu významu a potenciálnímu zvýšení důležitosti tohoto tématu v podnikání vznikly i další certifikační programy zdraví na pracovišti.

Zdravotní benefity pro zaměstnance

Vezmeme-li kancelář jako příklad typického pracoviště, byli zaměstnanci dlouho poměrně spokojení, když fungovalo osvětlení, topení a k dispozici měli stůl, za kterým mohli sedět. Očekávání nájemců však rostou. Zvýšený přístup ke znalostem a datům o energetické náročnosti budov a dopadu na zdraví vede k vyššímu zájmu nájemníků o tato témata. Roste povědomí o onemocněních, jako je tzv. syndrom nezdravých budov, jehož symptomy jsou důsledkem nekvalitního kancelářského prostředí, nedostatečného větrání a hlučnosti. Všechny tyto faktory mají nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců. Mezi nejčastější neduhy patří například bolest zad, letargie, bolesti hlavy, namáhání očí a stresové poruchy. Prostřednictvím zaměření na design, vybavení a technologie může podnik kvalitu zdraví na pracovišti výrazně zlepšit.

Technologie zaměstnancům umožnují převzít kontrolu nad vlastním vnitřním prostředím, např. topením a osvětlením. Podnikům a majitelům budov také umožňují sledovat a pochopit fungování jejich budov. Zapojení a informovanost povedou ke zlepšení zdraví na pracovišti. Systémy filtrace vzduchu, lepší kvalita vody v budově, zlepšení designu osvětlení a podpora tělesné kondice prostřednictvím vhodného nábytku a dispozic kanceláří – to vše jsou fyzické změny na cestě za certifikací WELL. Firmy, které si nový prostor pořídí již ve fázi návrhu nebo stavby, budou mít výhodu relativně čistého plátna, na němž budou moci s developerem pracovat. Ale ani ty se staršími prostory by se neměly nechat odradit – úpravy lze provést ve všech budovách.

Přilákat a udržet

Atraktivní pracovní prostředí může být rozhodujícím faktorem jak pro současné, tak i nové zaměstnance. Na pracovišti trávíme většinu týdne, a tak je v zájmu podniků poskytovat zdravé a příjemné prostředí. V době, kdy je moderní zaměstnanec nestálejší a jasněji si uvědomuje, co chce a kde chce pracovat, by podniky, které chtějí přilákat talentované pracovníky, měly fyzický prostor považovat za způsob, jak se odlišit, a podle toho do něj investovat.

Fyzický prostor má také výrazný vliv na uspokojení z vykonané práce, které zaměstnanec pociťuje. Zajištění zdravého pracovního prostředí, kde lidé budou chtít trávit čas a kde budou moci efektivně vykonávat svou práci bez výrazných důvodů ke stížnostem, pomůže firmám udržet si zaměstnance a snížit fluktuaci.

Dobrá investice do budoucnosti

Několik budov po celém světě již získalo certifikaci WELL a ukazují směr ve vzdělávání trhu v tom, jak prostředím kancelářské budovy dosáhnout lepšího zdraví na pracovišti. V nadcházejícím roce se bude certifikaci WELL snažit získat několik dalších projektů, včetně londýnské pobočky společnosti Deloitte v budově One New Street Square.

Investice do programu zdraví v kanceláři a pracovním prostoru nemusí být v době, kdy je zásadní snižovat náklady, nutně vysoko na žebříčku priorit podniku. Ale právě vysoké náklady spojené s absentérstvím, fluktuací zaměstnanců, náborem a ušlými obchody je možné snížit, pokud společnost zajistí, aby zaměstnanci byli zdraví a spokojení s prostředím, kde pracují, a zároveň zajistí i splňování cílů společenské odpovědnosti firem.

Zapojení se do programu zdraví nebo dokonce usilování o certifikace pro zdravé pracoviště je plně v rukou nájemce prostor. Značnou část nákladů ponese podnik, ovšem určitou roli hrají i ostatní. Majitelé budov by měli s nájemci spolupracovat a zajistit, aby na stávající budově bylo možné změny provést. Developeři a architekti by se také měli postarat o to, aby byly prvky podporující zdraví zahrnuty už ve fázi návrhu. Tím také omezí rizika pro reputaci značky, k nimž by stavba nezdravých budov mohla vést.

Standardy zdraví na pracovišti budou brzy stejně rozšířené jako stavební standardy BREEAM a LEED nebo datová propojení jako WIRED Sore. Povědomí o zdraví zaměstnanců se bude rozšiřovat a firmy budou prohlubovat své znalosti souvisejících výhod. Z podpory zdraví se tak stane něco, co budou nájemci od budovy očekávat. Ekonomické opodstatnění, proč věnovat větší úsilí zajištění zdraví na pracovišti a zvýšit hodnotu budovy, tak nikdy nebylo zřejmější.

Považujete tyto informace za užitečné?