Služby

Nemovitostní poradenství

Oceňování nemovitostí

 • Tržní hodnota – RICS standardy
 • Identifikace hodnoty pomocí klíčových faktorů
 • Transakční, finanční, účetní a investiční účely
EN

Komerční due diligence

 • Nastavení business plánu
 • Facility management a nastavení provozního modelu nemovitosti
 • Analýza příjmů a nákladů
 • Tržní porovnání
 • Analýza investičního plánu
 • Nastavení nájemní smlouvy
EN

Kontakty

Ondřej Zabloudil

Ondřej Zabloudil

Senior manažer

Ondřej Zabloudil je senior manažerem oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví společnosti Deloitte, kde se zabývá především oceňováním nemovitostí, transakcemi a souvisejícími analýzami. Jeho... více

Transakční poradenství

 • Poradenství při prodeji
 • Poradenství při nákupu
 • Vyhledávání strategických investorů
 • Široké portfolio lokálních a globálních kontaktních sítí v rámci Deloitte
 • Na míru šité marketingové strategie
 • Zkušený transakční tým
EN

Kontakty

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Optimalizace portfolia

 • Optimalizace pobočkové sítě a servisních středisek
 • Správná velikost, správná lokalita, správný formát
 • Nové způsoby práce – redefinice kanceláří
 • Systém portfolia, klíčové ukazatele hodnoty
 • Přizpůsobení provozního modelu
 • Koncepční účinnost budovy
 • Analýza distribučních nákladů
 • Klíčové ukazatele výkonnosti při vytváření hodnot
EN

Strukturování portfolia

 • Analýza výkonnosti portfolia a počáteční benchmarking
 • Oceňování a modelování hodnoty portfolia
 • Nastavení provozních nákladů a správních poplatků
 • Segmentace, definování strategie a provozní scénáře
 • Obchodní modely, koncepce vlastnit a nakládat
 • Podpora strategického provedení
EN

Kontakty

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Koncepty s přidanou hodnotou

 • Inovativní a chytré řešení na aktuální obchodní výzvy
 • Hledání nových potenciálních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou
 • Spojení strategické vize s měřitelnými výsledky – vytvoření konkurenční výhody
 • Přidaná hodnota v praxi: Cenová mapa prodejních cen
EN

Kontakty

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Petr Hána

Petr Hána

Senior manažer

Petr Hána je senior manažerem v oddělení zaměřeném na stavebnictví a nemovitosti. Specializuje se především na projekty zaměřené na oblast stavebnictví a řízení a optimalizaci portfolia nemovitostí. P... více