Služby

Tržní analýzy a consulting

Naše analýzy kombinují unikátní tržní data a znalosti našich odborníků tak, aby klienti v rychle se měnícím světě měli vždy k dispozici aktuální informace.

Na co se zaměřujeme

  • Analýzy zaměřené na segmenty nemovitostního trhu

Máte-li zájem o aktuální situaci na rezidenčním nebo komerčním trhu, své znalosti stavíme na unikátních tržních datech v kombinaci s ekonomickým modelováním. Jsme hrdí na to, že můžeme působit na místní a regionální úrovni se zkušenostmi z různých segmentů nemovitostí v celé Evropě. Naše analýzy poskytují komplexní a nezávislý pohled během různých fází tržního cyklu.

  • Analýzy portfolia a optimalizace

Ať už jde o výrobní podnik, majitele nemovitostí střední velikosti nebo státní instituce, analýza portfolia je složitý úkol ovlivněný mnoha faktory. Nemovitosti by měly pomoci svému majiteli dosáhnout dlouhodobých cílů, ale zároveň ponechat dostatek prostoru pro zaměření se na důležité provozní úkoly. Náš tým disponuje prokazatelnými zkušenostmi z provádění analýz a optimalizací portfolií a vždy poskytuje klientům na míru šitá zhodnocení a doporučení.

  • Strategické poradenství

Jak mnoho nemovitostí stárne nebo mění funkce v průběhu času, vyvstává důležitá otázka dalšího využití. Našim klientům pomáháme při zhodnocení rozvojového potenciálu a omezení jejich nemovitostí, aby mohli činit dobře informovaná rozhodnutí v souladu s definovanými provozními modely. 

Trh nájemního bydlení

Rostoucí ceny bytů a zhoršující se dostupnost vlastnického bydlení zapříčinili v posledních letech vzestup segmentu nájemního bydlení. Pro významné domácí a zahraniční investory zpracováváme komplexní studie proveditelnosti a analýzy developerských záměrů se zaměřením na potenciál nájemního segmentu na českém trhu.

Posouzení obchodního modelu sportovní arény

Pro úspěšný český fotbalový klub jsme připravili podrobné posouzení komerčních parametrů fotbalového stadionu včetně nalezení rozvojového potenciálu. Naše expertíza v oblasti nemovitostí pomohla vlastníkovi stadionu lépe využívat dostupné komerční prostory a víc zapájet diváky do sportovního dění nejen v době utkání.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru při rozvoji lokalit

Pro významné vlastníky dopravní a technické infrastruktury realizujeme analýzy spolupráce se soukromým sektorem v návaznosti na rozvoj klíčových území ve městech. Naše práce spočívá zejména v přípravě rámcových podmínek rozvoje lokalit a definicí záměrů vhodných pro potenciální spolupráci.

Publikace

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Petr Hána

Petr Hána

Director

Petr Hána je ředitelem v oddělení zaměřeném na stavebnictví a nemovitosti. Specializuje se především na projekty zaměřené na oblast stavebnictví a řízení a optimalizaci portfolia nemovitostí. Podílí s... více