Článek

Odpovědnost orgánů společností

Rekodifikace přinesla posílení odpovědnosti statutárních orgánů

Otázky k odpovědnosti managementu

Neodvrátí-li členové statutárních orgánů hrozící úpadek společnosti, mohou přijít o prospěch získaný za výkon funkce až za poslední 2 roky.

Nová právní úprava je ohledně odpovědnosti statutárních orgánů a jejich členů mnohem podrobnější než současná úprava. Zavádí nové prvky a mezi nimi i zpřísnění povinností a možných dopadů pro statutární orgány, zejména v situaci, když společnosti hrozí úpadek nebo se do něj dostane.  

Považujete tyto informace za užitečné?