Článek

Directors’ Alert 2018

Cesta k úspěchu

Jak se nejužší vedení podílí na ochraně a zlepšení reputace vaší firmy? Přečtěte si komentář několika předních představitelů společnosti Deloitte a nezávislých světových ředitelů na téma strategií, které může v dnešním vysoce propojeném světě nejužší vedení společností přijmout s cílem ochránit a zlepšit reputaci společnosti.

Nejužší vedení hraje při zlepšování reputace společnosti zásadní roli. Letošní ročník naší publikace Directors’ Alert zdůrazňuje témata v oblasti řízení a správy společností, na které se bude v následujícím roce nejužší vedení firem po celém světě zaměřovat, včetně klíčových strategií, které může nejužší vedení společností přijmout s cílem ochránit a zlepšit reputaci společnosti:

  • Chybějící článek při plánování nástupce generálního ředitele: Kultura organizace
  • Uplatňování dozoru nad digitálními inovacemi: Jak může nejužší vedení držet krok
  • Posilování vztahu mezi strategií a akceptovatelnou mírou rizika: Jak může nejužší vedení zaujmout vůdčí pozici

Stáhněte si publikaci Directors’ Alert Globálního centra společnosti Deloitte pro správu a řízení společností a připravte své nejužší vedení na způsoby, jakými lze ochránit reputaci společnosti.

Directors' Alert 2018: Cesta k úspěchu
Byl pro Vás tento článek přínosný?