Článek

Jaké kroky musí činit nejvyšší vedení firem po celém světě

Zakročit, aneb role nejvyššího vedení v krizovém řízení

Skutečná krize s sebou nese těžkou zkoušku a tlak, který může být zdrcující, pokud organizace není připravena jej uřídit.

Ve stále proměnlivějším prostředí se již nedá říkat, že „naší firmě by se to nestalo“, nebo že „bychom to zvládli“.

Dobrá reakce na krizi je samozřejmě o rychlém pojmenování problému, tedy toho, co se pokazilo, ale je také o zaměření navenek, tedy o komunikaci se zainteresovanými stranami, vlastníky a regulatorními institucemi. A samozřejmě je o rychlých rozhodnutích, která mají značný dopad na budoucnost organizace. Taková reakce by měla být nedílnou součástí širších protiopatření organizace a ne pouze něčím, co využijeme pouze, pokud všechny další možnosti selžou.

Proto existují kroky a otázky, které by nejvyšší vedení firem mělo činit a které by si mělo klást již nyní a ujistit se tak, že je jeho organizace připravena krizi uřídit. Když je situace vážná a řešení náročné, má nejvyšší vedení specifickou úlohu. I když zakročit nemusí být pohodlné, ústup stranou není řešením.

Připravte své nejvyšší vedení již dnes, stáhněte si aktuální vydání publikace společnosti Deloitte s názvem Jaké kroky musí činit nejvyšší vedení firem po celém světě - Zakročit, aneb role nejvyššího vedení v krizovém řízení (Stepping in: The board’s role in crisis management).

Považujete tyto informace za užitečné?