Článek

Ženy ve vedení

K rovnému zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení dojde nejdříve v roce 2045, nyní je mezi CEO jen 5 % žen

Přestože se po celém světě intenzivně řeší problematika nedostatečného zastoupení žen ve vedení společností, celkový trend se stále zlepšuje jen velmi pomalu. Žen ve vedení firem je pořád málo, Česko nevyjímaje. Nejlépe jsou na tom ve Francii, kde procento zastoupení žen v řídícím orgánu společnosti dosahuje na 43,2 %, nejhůře v Kataru, kde je to naopak jen 1,2 %. Nejvíce jich zastává řídící pozice ve spotřebitelském sektoru a finančnictví.

Počet žen zastoupených v řídících orgánech firem se sice v roce 2021 celosvětově zvýšil na 19,7 % (oproti 17 % v roce 2018), směrem nahoru ale procento zastoupení dramaticky klesá. Počet žen v řadách CEO dosahuje pouhých 5 %. Pokud bude vývoj i nadále pokračovat tímto nízkým tempem, rovného zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení bude dosaženo nejdříve v roce 2045. 

Česká republika se svým 17,2% zastoupením žen ve vedení zaostává jak za celosvětovým (19,7 %), tak i evropským (30,7 %) průměrem, i když toto číslo proti roku 2018 narostlo o 3,4procentního bodu. Například v sousedním Polsku činí podíl žen ve vedení 23 %. V roce 2021 vláda České republiky přijala Strategii rovnosti žen a můžu na léta 2021-2030, která navrhuje opatření nutná pro dosažení rovnosti žen a mužů v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními státy EU. Klade si několik cílů, mezi nimi např. snížení rozdílu v platech žen a mužů, genderově vyrovnaný poměr zaměstnanců, podporu a vzdělávání žen.

Ženy ve vedení - Sedmé vydání

V Evropě působí nejvíce žen v orgánech společností ve spotřebitelském sektoru (33,4 %), finančních službách (32,4 %) a výrobních službách (30,4 %). 

Sedmé vydání studie Deloitte Ženy ve vedení (Women in the Boardroom) analyzuje situaci ve více než 10 tisících firmách v 51 zemích světa včetně České republiky. Projděte si kompletní studii.

image

Minulé vydání

Považujete tyto informace za užitečné?