Řešení

Řízení a správa IT

Efektivní řízení Informačních technologií nutně vychází z regulačních a kontrolních principů nastavených vlastníky a vyšším managementem společností, který by bez takto nastavených mechanizmů ztratil možnost ovlivňovat směr investic v oblasti technologií a ověřovat jejich efektivní fungování při podpoře klíčových podnikových procesů.

Nutnost revidovat nastavení těchto principů a mechanizmů je dnes silně podporováno potřebou společností snižovat provozní náklady, směrovat investice pro podporu dlouhodobých plánů a zrychlit změny v podnikových procesech.

"Pomáháme svým klientů nastavit a zavést principy a mechanizmy pro řízení investic do rozvoje Informačních technologií."

Hodnota pro zákazníka:

 • Snížení investičních nákladů díky lepší kontrole a směřování rozvoje IT
 • Snížení provozních nákladů díky rozumnému nastavení kvality IT služeb
 • Dosažení vyššího vlivu managementu na rozhodování o investicích v oblasti IT
 • Sblížení rozvoje Informačních technologií a podnikových procesů
 • Zvýšení přidané hodnoty IT projektů pro podnikové procesy
 • Nastavení transparentních a nákladově efektivních služeb
 • Plánování adekvátního rozsahu a kvality služeb
Nabízené řešení:
 

Tým společnosti Deloitte, složený z kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z projektů v České republice a zahraničních praxí, je zárukou důvěryhodného a technologicky nezávislého partnera pro management společnosti a útvary Informačních technologií. Naše projekty realizujeme s cílem:

 • Přinést nejlepší praxe a nové trendy v Governance IT
 • Poskytnout praktické zkušenosti se zaváděním principů do podnikových procesů
 • Zajistit komunikaci přidané hodnoty IT vůči vlastníkům a managementu společnosti
 • Nastavit prostředí zvyšující přidanou hodnotu IT pro podnikové procesy
 • Realizovat zavedení principů dlouhodobé kontroly a regulace IT
 • Dosáhnout snížení nákladů na IT díky efektivnímu řízení jeho rozvoje

Naše integrované služby řízení zahrnují:

 • Řízení investic do rozvoje Informačních technologií
 • Transformace útvaru Informačních technologií
 • Snížení nákladů Informačních technologii
 • Řízení projektů a rizik IT projektů