Řešení

Řízení projektů a rizik

Projekty jsou jedinečné úkoly, při jejichž plnění se velmi často přichází s něčím novým, implementují se nové technologie a zásadně se mění způsob podnikání. Obvykle se snažíme provádět tyto tři činnosti najednou a zároveň řídit řadu dalších projektů a programů s neslučitelnými prioritami a někdy protichůdnými cíli.

Tyto náročné úkoly je možné zvládnout při použití správného přístupu, kterým je implementace pragmatického kontrolního rámce projektu, podporovaného efektivní projektovou kanceláří. Projektová kancelář má zásadní význam pro dodržování stanoveného rámce a poskytování centralizované správy, řízení a kontroly.

"Pevný kontrolní rámec podporovaný projektovou kanceláří je klíčový pro zvýšení šancí na úspěch projektu."

Návrh a implementace projektové kanceláře

Provádíme revizi efektivity vaší stávající projektové kanceláře a odpovídajícího kontrolního rámce a poskytujeme pragmatická doporučení k implementaci. Spolupracujeme s vámi buď při zahájení projektu a připravujeme návrh a implementaci kontrolního rámce podporovaného projektovou kanceláří, nebo v průběhu celého projektu, kdy vám poskytujeme podporu, aby projektová kancelář fungovala s využitím celého svého potenciálu.

Spolupráce při řízení projektu

Hodnocení vaší schopnosti řídit projekt - Můžeme s vámi spolupracovat hned od začátku a posoudit vaše stávající schopnosti a silné a slabé stránky. Díky tomu můžeme už v raných fázích identifikovat problémy, které by mohly vést k pozdějšímu nezdaru projektu. Poté vám můžeme poskytnout pragmatická doporučení k implementaci.

Cesta za úspěchem - Můžeme s vámi spolupracovat na vytvoření projektové kanceláře a od samého počátku správně nastavit procesy monitorování a kontroly. Pomůžeme vám definovat dílčí i celkové cíle projektu a určit správné výsledky a modely řízení a správy, abychom vám ukázali správnou cestu k úspěchu.

Úspěšná realizace a snížení rizik

Podpora vaší úspěšné realizace - Můžeme vám poskytnout specialisty, kteří budou buď řídit vaši projektovou kancelář, nebo pracovat s vaším týmem a poskytovat mu podporu v klíčových disciplínách, od plánování a tvorby rozpočtu po řízení změny a dotčených stran. Můžeme vám poskytovat poradenství v oblasti řízení rizik, od návrhu efektivních záznamů rizik a problémů po implementaci procesů a výboru pro řízení rizik.

Poučení z neúspěchu pro budoucí úspěch – Revize předchozích projektů a programů může vést k identifikaci silných a slabých stránek ve vaší organizaci, které mohou ovlivnit úspěch nebo neúspěch budoucích projektů.