Řešení

Poradenství v oblasti udržitelného rozvoje

Reakce na výzvy moderního světa

Udržitelný rozvoj představuje komplexní přístup k řízení podniků. Zaměřuje se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé hodnoty v oblasti ekonomické, sociální i životního prostředí. Odpovídá na výzvy moderního světa, kterým musí čelit organizace v oblasti veřejného i soukromého sektoru.

Naším cílem je pomáhat klientům řešit otázku trvalé udržitelnosti prostřednictvím analýz, nastavení strategického směřování či pomocí nefinančního výkaznictví. Naši odborníci spolupracují napříč firmami i obory a propojují tak služby orientované na řízení rizik s auditními, daňovými a poradenskými službami či finančním poradenstvím. Cílem tohoto snažení je pomáhat klientům v přechodu na modely a postupy udržitelného podnikání, které zajistí dlouhodobý růst obratu i zisku.

Náš přístup

Přístup Deloitte vychází z hloubkových analytických metod i vlastních nástrojů a soustřeďuje se na uplatnění inovativních a nových podnikatelských modelů v rámci níže uvedených devíti hlavních oblastí služeb. Jednotlivé oblasti služeb vycházejí z:

 • detailní znalosti jednotlivých odvětví a sektorů
 • podrobných technických znalostí
 • širokého spektra metod a kompetencí prověřených časem
 • investování do řady iniciativ zaměřených na stanovování standardů a výkaznictví s cílem zvýšení transparentnosti

Rovněž jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit a zobrazovat dopad podniků na okolí a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council - IIRC).

Našim klientům poskytujeme následující služby:

 • nefinanční a integrované výkaznictví
 • zpracovaní a implementace strategií udržitelnosti
 • měření, řízení a vykazování dopadu společnosti na ekonomiku, společnost a životní prostředí
 • strategie energetické efektivity
 • jednání se všemi zainteresovanými stranami a jejich zapojení
 • odpovědný prodej
 • etické řízení
 • vyhodnocení dopadů regulace
 • řízení diverzity

Členské firmy Deloitte určují trendy ve výkaznictví nefinančních dat v 17 zemích střední Evropy. Našim klientům jsme pomohli v řešení otázek udržitelnosti v rámci téměř 50 poradenských projektů v oblasti nefinančního a integrovaného výkaznictví, přičemž 90 % naší práce se soustředilo na roli a vliv generálních ředitelů a nejužšího vedení firem na tuto oblast.

Společnost Deloitte Advisory, s.r.o., je členem organizace United Nations Global Compact – Česká republika, která koordinuje společensky odpovědné aktivity v 85 zemích světa.

Kontakt

Lenka Neuvirtová

Lenka Neuvirtová

Ředitelka

Lenka Neuvirtová je ředitelkou v oddělení auditu společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na auditní poradenství a současně je leaderem pro poradenské služby v oblast udržitelného r... více

Klíčové publikace:

Nefinanční a integrované výkaznictví

Stáhnout publikaci (PDF, 1MB)

Index společenského rozvoje 2016

Stáhnout publikaci - EN (PDF, 40MB)

CE TOP 500 2016, zdroj růstu

Stáhnout publikaci - EN (PDF, 3MB)