Služby

Software Asset Management

Proč se vyplatí starat se o softwarové licence? 

Software Asset Management („SAM“) je správa softwarových licencí zabývající se životním cyklem softwarových aplikací zavedených v organizacích. Cílem je snížit náklady na informační technologie (IT) a omezit podnikatelská a právní rizika spojená s vlastnictvím a užíváním software.

Náš přístup

Specialisté Deloitte již více než dvacet let realizují projekty po celém světě v oblasti správy licencí a správy softwaru. Prostřednictvím těchto projektů získala společnost Deloitte rozsáhlé znalosti v oblasti licencování, licenčních smluv, optimalizace SAM, aplikaci osvědčených postupů, politik a nástrojů SAM. Dlouhodobé zkušenosti, rozsáhlý tým odborníků a široké spektrum kompetencí společnosti Deloitte v oblasti SAM nám umožňuje nezávisle realizovat lokální jako i mezinárodní projekty bez ohledu na jejich rozsah a složitost.

Naše služby

Služby SAM navržené společností Deloitte jsou dodávány interdisciplinárními týmy se znalostmi a dovednostmi v oblasti licencování, obchodních procesů, nástrojů, technologií, analýzy dat a IT strategií. V případě potřeby jsou tyto týmy podporovány daňovými a právními odborníky specializujícími se na ochranu duševních práv a daňových dopadů na software. Cílem našeho přístupu založeného na normě ISO 19770-1 je optimalizace výdajů na softwarové licence, řízení finančních a operačních rizik.

Analýza SAM vyspělosti organizace - Získejte detailní přehled o klíčových SAM procesech ve své organizaci, díky čemuž budete schopni identifikovat své problémové oblasti.

Inventarizace softwaru a hardwaru - Získejte ucelený přehled o stavu a množství nainstalovaného softwaru a zjistěte jaký je poměr reálné využívaného hardwaru oproti internímu registru. Znáte bezpečnostní riziko nežádoucího nebo ilegálního softwaru?

Individuální poradenství při optimalizaci prostředí - Zajistěte si správné fungování SAM ve své organizací prostřednictvím na míru vytvořených postupů, procesů a doporučení na případné změny licenční metriky nebo jiných parametrů využívání softwaru.

Stanovení efektivní licenční pozice (ELP) - Získejte komplexní přehled o počtu využitých vs. zakoupených licencí včetně určení množství potřebných licenčních nároků vzhledem k zakoupeným licencím.

SAM jako řízená služba a další služby – Získejte kompetenci řídit celý životní cyklus softwaru ve své organizací, mějte přehled díky reportům o současném stavu softwaru a zjistěte, jaké další služby v oblasti SAM Vám umíme nabídnout.

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Ředitel

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více

David Korniet

David Korniet

Manažer

David je manažerem v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se na poskytování poradenských služeb v oblasti interního auditu, nastavení jeho strategie a externího hod... více