Finanční riziko

Rychle se měnící globální prostředí vyžaduje, aby společnosti disponovaly finanční stabilitou i dostatečnou likviditou. Úspěch vyžaduje důslednost ve správě a řízení, modelech a procesech napříč celým útvarem finančního řízení společnosti. Řídíte finanční riziko tak, abyste posílili výkonnost firmy?