Regulatorní riziko

Společnosti musí naplnit požadavky komplexního regulatorního prostředí a současně být flexibilní, aby dokázaly adekvátně reagovat na jeho rychlé změny, při zohlednění specifik svého odvětví. Je váš přístup řízení regulatorních rizik nastaven tak, aby zachoval hodnotu a posílil výkonnost společnosti?