Perspektivy

Dopady generativní umělé inteligence na podniky

Nové hranice v oblasti umělé inteligence 

Rok 2022 byl pro umělou inteligenci (AI) přelomový, hlavně díky spuštění několika spotřebitelských AI aplikací, například ChatGPT, DALL.E a Lensa. Společným tématem bylo využití generativní AI, což přineslo změnu paradigmatu ve světě umělé inteligence. Zatímco současná generace AI využívá k analýze dat a vytváření předpovědí metodu rozpoznávání vzorů nebo dodržování pravidel, příchod transformačních architektur otevřel novou oblast: Generativní umělou inteligenci. 

Generativní umělá inteligence může napodobit lidský tvůrčí proces tím, že vytváří nová data podobná informacím, na kterých byla vytrénována, čímž se stává z prostředníka (potenciálním) spoluúčastníkem. 

Společnost Gartner odhaduje, že již v roce 2025 bude více než 10 % všech dat generováno umělou inteligencí, což předznamenává nový věk spolupráce člověka a strojů, tzv. Age of WithTM.

Dopady generativní umělé inteligence na podniky

Trh s generativní umělou inteligencí se v příštím desetiletí pravděpodobně každé dva roky zdvojnásobí.

Ačkoli se ve svých počátcích generativní umělá inteligence prosazuje především pro spotřebitelské využití, které by mohly být pro danou éru určující, má rovněž potenciál obohatit podnikové pracovní postupy o kontextové povědomí a rozhodování podobné lidskému a mohla by radikálně změnit způsob, jakým podnikáme.

Možná si teprve začínáme uvědomovat dopady řešení, jako je CCAI (Contact Center AI) společnosti Google, které má umožnit komunikaci se zákazníky v přirozeném jazyce, anebo řešení pro konkrétní odvětví, jako je BioNeMo od společnosti NVIDIA, které může urychlit objevování nových léčiv nebo AWS
HealthScribe genAI pro automaticky generované klinické záznamy.

Generativní umělá inteligence proto přitahuje zájem tradičních (např. rizikový kapitál , fúze a akvizice (M&A)) i nově vznikajících zdrojů (např. ekosystémová partnerství). Jen v roce 2022 subjekty rizikového kapitálu investovaly více než 2 miliardy dolarů a významné investice uskutečnili i technologičtí lídři, např. podíl společnosti Microsoft ve výši 10 miliard dolarů ve společnosti OpenAI a podíl společnosti Google ve výši 300 milionů dolarů ve společnosti Anthropic.

Dalekosáhlé dopady a potenciální hodnota vznikající při nasazení generativní umělé inteligence urychlují realizaci případů experimentálního, spotřebitelského a brzy i podnikového využití AI. A přestože se většina mediálních zpráv zaměřuje zejména na případy použití spotřebiteli, příležitosti jsou rozsáhlé a některé se již realizují. Stále však zůstávají otázky, jak by jednotlivci a podniky mohli generativní AI využít ke zvýšení efektivity, zlepšení produktů, získání nových zkušeností či provedení provozních změn. Stejně tak teprve začínáme zjišťovat, jak by mohla být generativní AI komercializována a jak vytvořit udržitelné obchodní modely.

Důležité je si ale uvědomit, že i přes raketový růst je generativní umělá inteligence teprve v plenkách, což s sebou nese určitá rizika.. Některá z těch nejvýznamnějších, kterými je třeba se zabývat, se týkají ochrany soukromí a bezpečnosti, řízení předpojatosti, transparentnosti a auditovatelnosti výsledků, práv duševního vlastnictví a rovného přístupu, zejména u osob s vyšším rizikem ztráty zaměstnání. Je tedy potřeba vybalancovat komercializaci, regulaci, etiku, spolutvorbu, a dokonce i filozofii a také rozšířit skupinu zainteresovaných osob, které generativní AI udávají směr, nad rámec technologů a nadšenců. 

Přestože se média zaměřují zejména na případy použití spotřebiteli, příležitosti jsou rozsáhlé a některé z nich se již realizují.

Generativní umělá inteligence by nakonec mohla nově definovat vztah mezi lidmi a technologiemi, podobně jako předtím cloud, chytré telefony a internet. Někteří analytici odhadují, že trh s generativní umělou inteligencí dosáhne v roce 2032 hodnoty 20 miliard dolarů. To představuje téměř 20 % celkových výdajů na umělou inteligenci, oproti současným zhruba 5 %. Jinak řečeno, v příštím desetiletí se trh každé dva roky zdvojnásobí. 

Nehledě na čísla se domníváme, že ekonomický dopad by mohl být ještě mnohem větší. Cílem této zprávy je pomoci pochopit výše uvedený potenciál generativní umělé inteligence a zároveň se lépe orientovat v situaci rychle se měnícího trhu. 

Začneme stručným vysvětlením základních prvků, probereme případy využití ze strany firem a spotřebitelů, zaměříme se na to, jak mohou hráči na trhu vytvářet udržitelné obchodní modely, a na závěr uvedeme několik úvah a odvážných předpovědí o budoucnosti generativní umělé inteligence.

Tato zpráva se zabývá následujícími tématy:

  • Princip fungování generativní AI
  • Případy použití generativní AI spotřebiteli a podniky
  • Obchodní vztahy a konkurence v oblasti generativní AI
  • Zavádění a komercializace generativní AI
Považujete tyto informace za užitečné?